Domov seniorů (foto: M.Měšťan)VojtěchovVěž kostela sv. MartinaNa Skaličkách

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena
[18.12.2018] 

  Informace o konání zasedání
  Zastupitelstva města Mšena

Městský úřad Mšeno v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu
zasedání Zastupitelstva města Mšena,
svolaného starostou města Ing. Martinem Machem, v souladu s ust. § 92 odst.1)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Datum konání: 19.12.2018
Místo konání: zasedací sál na radnici, nám. Míru 1, Mšeno
Čas konání: od 17:00 hod.

Návrh programu:
1. Rozpočtové opatření města na rok 2018
2. Rozpočet města na rok 2019 a plán nákladů a výnosů hospod. činnosti města Mšena na rok 2019
3. Rozpočty Svazku měst a obcí VKM, Svazku obcí Máchův kraj a DSO EKOD
4. Rozvojové projekty
5. Odpadové hospodářství
6. Pozemky
7. Volba členů finančního výboru
8. Různé, všeobecné informace
9. Diskuse
10. Závěr

Ing. Martin Mach, v. r.
starosta Mšena

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Mšeno: 10
.12.2018