Interiér kostela sv. MartinaNáměstí Míru ve Mšeněpamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra NejedláBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena
[20.11.2018] 

Informace o konání zasedání
Zastupitelstva města Mšena

Městský úřad Mšeno v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu
zasedání Zastupitelstva města Mšena,
svolaného starostou města Ing. Martinem Machem, v souladu s ust. § 92 odst.1)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Datum konání: 28.11.2018
Místo konání: zasedací sál na radnici, nám. Míru 1, Mšeno
Čas konání: od 17:00 hod.

Návrh programu:
1. Složení slibu nového člena zastupitelstva města
2. Projednání změn v jednacím řádu zastupitelstva města
3. Rozpočtová opatření města na rok 2018
4. Kompetence - rozpočtová opatření, závěrečná rozp. úprava, zástupce VH VKM
5. Rozvojové projekty (mj. projednání stavu projektu „II/273 Mšeno, průtah“)
6. Volba členů finančního výboru
7. Volba členů kontrolního výboru
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
9. Různé, všeobecné informace
10. Diskuse
11. Závěr

Ing. Martin Mach, v. r.
starosta Mšena

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Mšeno: 20.11.2018