SkramoušMěstské lázně po sezóněSkramoušVojtěchov

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZM Mšena
[24.10.2018] 

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného
Zastupitelstva města Mšena

Městský úřad Mšeno v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu
ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mšena,
svolaného dosavadním starostou města Ing. Martinem Machem, v souladu s ust. § 91 odst.1)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Datum konání: 31.10.2018
Místo konání: zasedací sál na radnici, nám. Míru 1, Mšeno
Čas konání: od 17:00 hod.

Návrh programu:

1. Zahájení
2. Složení slibu členy zastupitelstva města
3. Určení zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Určení počtu členů rady a místostarostů
6. Určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
7. Určení způsobu volby starosty/ky města, místostarosty/ky a rady města
8. Volba členů rady města
9. Volba místostarosty/místostarostky
10. Volba starosty města/starostky města
11. Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
12. Volba předsedy finančního výboru
13. Volba předsedy kontrolního výboru
13. Volba členů finančního výboru
15. Volba členů kontrolního výboru
16. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a dalších osob
(za výkon funkcí členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města).
17. Různé, všeobecné informace
18. Diskuse
19. Závěr

Ing. Martin Mach, v. r.
dosavadní starosta Mšena