Pamětní deska dr.J.Píče na radniciOlešnoKlika, kostel sv. MartinaHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole Historie

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Rekonstrukce ulice Jezerní
[02.07.2015] 

Tisková zpráva:

Město Mšeno zahájí realizaci projektu „Rekonstrukce ulice Jezerní, Mšeno“.


Město Mšeno zahajuje realizaci projektu „Rekonstrukce ulice Jezerní, Mšeno“, který je spolufinancován prostřednictvím dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy.
Dle uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace bude z program ROP Střední Čechy na tento projekt poskytnuta dotace ve výši 7 784 544,19 Kč, přičemž celkové náklady projektu byly plánovány v celkové výši cca 9,8 mil. Kč.

Cílem projektu je provést rekonstrukci místní komunikace ve Mšeně o celkové délce 613 m, která zajišťuje přímé napojení lokalit se 7 objekty veřejných služeb a objekty s podnikatelskými aktivitami, zkvalitnit napojení na silnici II. třídy č. II/259, zvýšit únosnost místní komunikace, odstraněním bodových závad zvýšit bezpečnost provozu, realizovat opatření snižujících dopady provozu na ekosystémy (snížení prašnosti), realizovat úpravy frekventované komunikace s vazbou na snižování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo (snížení hlukové zátěže obyvatelstva), vybudovat zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou, zvýšit bezpečnost pohybu automobilů i chodců, modernizovat dopravní značení v lokalitě, využít recyklované materiály při výstavbě a dosáhnout synergických efektů s navazujícími projekty. Stavební budou dokončeny v říjnu 2015.
Ve Mšeně dne 2. července 2015

   Ing. Martin Mach
           starosta