Sousoší Immaculaty na nám. MíruVěž kostela sv. MartinaOlešnoSkalní kaplička v Boudecké rokli

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Tisková zpráva - rekonstrukce ulice Jezerní
[14.12.2015] 

Tisková zpráva:

Město Mšeno ukončilo realizaci projektu „Rekonstrukce ulice Jezerní, Mšeno“.

Město Mšeno realizovalo rekonstrukci komunikací ul. Jezerní ve Mšeně s využitím dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Z celkových nákladů projektu ve výši cca 9,8 mil. Kč očekává město přijetí dotace v rámci závěrečné výzvy ROP SČ č. 85a ve výši cca 7,8 mil. Kč.

Cílem projektu bylo provést rekonstrukci místní komunikace ve Mšeně o celkové délce 613 m, která zajišťuje přímé napojení lokality s objekty veřejného zájmu a objekty s podnikatelskými aktivitami, zkvalitnit napojení na silnici II. třídy č. II/259, zvýšit únosnost místní komunikace, odstraněním bodových závad zvýšit bezpečnost provozu, realizovat opatření snižujících dopady provozu na ekosystémy (snížení prašnosti), realizovat úpravy frekventované komunikace s vazbou na snižování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo (snížení hlukové zátěže obyvatelstva), vybudovat zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou, zvýšit bezpečnost pohybu automobilů i chodců, modernizovat dopravní značení v lokalitě, využít recyklované materiály při výstavbě a dosáhnout synergických efektů s navazujícími projekty. Stavební práce byly dokončeny v říjnu 2015.

Slavnostní ukončení projektu proběhne dne 22.12. v 10:00 před koupalištěm.

Ve Mšeně dne 16. 11. 2015


   Ing. Martin Mach
    starosta města