Večerní kašnaBrusnéZávěsný znakBoleslavská ulice a škola

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Mšena
[27.10.2014] 

Informace
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Mšena

Městský úřad Mšeno v souladu s ust. § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o době, místě a programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mšena, svolaného dosavadním starostou obce v souladu s § 91 odst. 1) č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Místo konání: zasedací sál Městského úřadu Mšeno v 1. patře, Mšeno, nám. Míru 1.
Doba konání: 04.11.2014 od 17:00 hod.

Navržený program: 
1.      Zahájení.
2.      Složení slibu členy zastupitelstva obce.
3.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
4.      Schválení programu.
5.      Volba starosty obce, místostarosty a členů rady města :
a)      určení počtu místostarostů,
b)      určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění,
c)      určení způsobu volby starosty obce, místostarosty a členů rady města,
d)      volba starosty obce,
e)      volba místostarosty,
f)       volba členů rady města.
6.      Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru :
a)      zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů,
b)      volba předsedy finančního výboru,
c)      volba předsedy kontrolního výboru,
d)      volba členů finančního výboru,
e)      volba členů kontrolního výboru.
7.      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce a dalších osob.
8.      Diskuse.
9.      Závěr.

Ing. Martin Mach, v.r.
starosta obce