Na SkaličkáchVojtěchovNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra NejedláOlešno

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky

 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Aktuality


Veřejná soutěž na pronájem bytu
[24.07.2014] 

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ NA PRONÁJEM BYTU
Oznámení o záměru pronájmu ateliéru v domě čp. 38 v Masarykově ulici ve Mšeně
Ateliér v podkroví: kuchyň 9,14 m2, pokoj 27,65 m2, pokoj 14,36 m2, předsíň, koupelna, WC – celková podlahová plocha 57,3 m2. Doporučené minimální nájemné je stanoveno ve výši 50 Kč/m2 celkové podlahové plochy bytu měsíčně. V ceně nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním. Prohlídku pro uchazeče možno sjednat telefonicky na č. telefonu 315693121, linka č. 21, referent p. Aleš Vik.

PODMÍNKY UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
Vybraný uchazeč bude před podpisem nájemní smlouvy vyzván, aby uhradil jednorázově nájemné ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním ateliéru. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na 12 měsíců. Při řádném plnění povinností ze strany nájemce bytu bude radě města opakovaně předkládán návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou na 12 měsíců. V případě dohody o zhodnocení prostor nájemcem, možno jednat předem o změně délky trvání nájemní smlouvy. Pronajímatel je oprávněn nájemné jednostranně zvýšit maximálně o roční míru inflace.
PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Písemné přihlášky budou podávány v zalepené obálce na podatelně MěÚ Mšeno nebo poštou s označením: - výběrové řízení na ateliér za smluvní nájemné „Masarykova 38, podkroví“, „NEOTVÍRAT“
- jméno a adresa uchazeče.
Přihláška bude do výběrového řízení zařazena pouze v případě, že v ní budou uvedeny následující údaje:
- adresa ateliéru dle nabídky
- přesná výše navrhovaného měsíčního nájemného v celých Kč/m2 celkové podlahové plochy měsíčně
- jméno a adresa uchazeče (příp. kontaktní telefon)
- datum a podpis uchazeče.
Přihláška bude z výběrového řízení vyřazena v těchto případech:
- uchazeč je dlužníkem vůči městu - uchazečem navrhovaná výše smluvního nájemného v Kč za m2 celkové podlahové plochy bytu měsíčně je nižší než stanovené doporučené minimální nájemné uvedené v oznámení záměru pronájmu bytu
- uchazeč údaje uvedené v přihlášce dodatečně přepsal, upravil či jiným způsobem pozměnil.
O konečném pořadí vybraných uchazečů rozhodne Rada města Mšena, přičemž má právo rozhodnout, že nájemní smlouva k nájmu ateliéru nebude uzavřena se žádným ze zúčastněných uchazečů. Rada bude přihlížet zejména k nabízené výši základního měsíčního nájemného v Kč/m2 celkové podlahové plochy a sociální situaci uchazeče. Vybraný uchazeč bude písemně vyzván ke sjednání termínu úhrady trojnásobku měsíčního nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním ateliéru a k uzavření smlouvy o nájmu. Písemnou přihlášku doručte na podatelnu úřadu nebo zašlete poštou na výše uvedenou adresu, a to nejpozději do 27. 8. 2014 do 11:30 hodin.
Ve Mšeně dne 24.7.2014

Ing. Martin Mach, starosta města Mšena