Památník mistra Jana Husa, foto: Petra NejedláMěstský znak na radniciVojtěchovSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 76 ze dne 14.09.2022


Usnesení
ze schůze RM č. 76 konané dne 14.09.2022

Usnesení č. 1/76/2022
RM schvaluje „Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ uzavřenou mezi Středočeským krajem, zastoupeným KSÚS SK a městem Mšenem, kde předmětem smlouvy je stavba „Vodovod a tlaková kanalizace Mšeno – Na Čihadle“, umístěná na pozemku p. č. 3348/1 v k. ú. Mšeno ve vlastnictví Středočeského kraje, vyznačená v geometrickém plánu č. 1109-4867/2022, schváleném Katastrálním úřadem pro SK, Katastrální pracoviště Mělník dne 09.06.2022 pod č. PGP-922/2022-206, za cenu 3.950 Kč + DPH.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/76/2022
RM bere na vědomí hospodaření ZUŠ Mšeno p. o. (rozvahu, výkaz zisku a ztráty) k 6/2022.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/76/2022
RM schvaluje Základní škole Mšeno p. o. převod finančních prostředků ve výši 98 469 Kč za pronájem místa pro operátora Vodafone do rezervního fondu ZŠ Mšeno.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/76/2022
RM bere na vědomí předložené vyúčtování opravy podlahy ve třídě na 1. stupni ZŠ, která byla opravena za 257.847 Kč.
Finanční prostředky byly čerpány z rezervního fondu školy po předchozím souhlasu rady města.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/76/2022
RM bere na vědomí zprávu o plnění činností a aktivit města Mšena v rámci MA 21 a NSZM za rok 2021.
RM schvaluje „Plán zlepšování činnosti a aktivit města Mšena v rámci MA 21 a NSZM na rok 2022.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.