Masarykova škola ve MšeněRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkOsvětlení nám. MíruSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 74 ze dne 10.08.2022


Usnesení
ze schůze RM č. 74 konané dne 10.08.2022

Usnesení č. 1/74/2022
RM schvaluje cenovou nabídku společnosti Veselovský s. r. o. ve výši 190.765 Kč bez DPH na opravu havarijního stavu šamotové vyzdívky spalovací komory kotle Binder 300 KW v Základní škole Mšeno, p. o..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno

Usnesení č. 2/74/2022

RM bere na vědomí „Dokumentaci řešení umístění akumulačních nádrží na pozemku parc. č. 398/4“ akce „Akumulace srážkových vod na pozemku parc. č. 398/4, Mšeno generálního zpracovatele Ing. Karla Kříže, Ph.D. a k dokumentaci nemá námitek.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/74/2022
RM schvaluje:
Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2022 ve výši 1.000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Pečovatelská služba.
Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2022 ve výši 1.000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Denní stacionář.
Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2022 ve výši 10.000 Kč je poskytována ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Část příspěvku zřizovatele na provoz příspěvkové organizace Domov seniorů Mšeno pro rok 2022 ve výši 588.000 Kč je poskytována ke krytí odpisů DHM a krytí dalších nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby Domov pro seniory.
Financování příspěvku zřizovatele je prováděno na základě Smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-0174/SOC/2020, které bylo poskytovateli vydáno Středočeským krajem dne 25. 2. 2020, ke kterému tímto zřizovatel přistupuje.
Příspěvek zřizovatele tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012)
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/74/2022
RM schvaluje „Rozpočtovou úpravu č. 1 na rok 2022 Domova seniorů Mšeno, p. o“..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/74/2022
RM schvaluje na základě žádosti Enduro klubu Mšeno v AČR při pořádání Mezinárodního mistrovství České republiky motocyklových závodů Enduro-sprint ve dnech 24.-25.09.2022 průjezd po pozemcích města v katastru Mšeno a Skramouš dle přiloženého popisu trasy a přiložené mapy. Pozemky budou uvedeny po závodě do původního stavu a předány do jednoho měsíce po závodě určeným zaměstnancům města.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/74/2022
RM schvaluje „Dohodu o spolupráci při zabezpečení požární ochrany“ uzavřenou mezi městem Mšenem a Správou Národního parku České Švýcarsko, se sídlem Krásná Lípa, Pražská 457/52, IČ 06342477, kde předmětem dohody je zajištění požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, pro žadatele jednotkou obce poskytovatele (Mšena).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/74/2022
RM schvaluje koupi motorového vozidla tovární značky Dacia, výrobní číslo (VIN) UU1KSDEKJ37986211, technický průkaz série UC, čís. 071293, registrační značka vozidla 7S48901, za smluvní cenu 20.000 Kč, pro potřeby technických služeb.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/74/2022
RM schvaluje vstupné ve výši 100 Kč na akci pořádanou městem Mšenem s názvem „Poslední koupání“, která se uskutečňuje každoročně na koupališti ve Mšeně na závěr koupací sezony.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.