Obří hlava a žábaVečerní kašnaBusta F.PalackéhoSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 72 ze dne 29.06.2022


  Usnesení
ze schůze RM č. 72 konané dne 29.06.2022

Usnesení č. 1/72/2022
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu města na rok 2022.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/72/2022
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ odměnu ředitelce Bc. Daně Svobodové za období leden – červen 2022.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/72/2022
RM schvaluje na základě žádosti ředitele Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ odměnu řediteli Mgr. Čeňku Hlavatému za období leden – červen 2022.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/72/2022
RM schvaluje na základě žádosti ředitelky Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“ odměnu ředitelce Mgr. Jiřině Trunkové za období leden – červen 2022.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/72/2022
RM schvaluje odměnu ředitelce Domova seniorů Mšeno Mgr. et Bc. Blance Dvorščíkové, MBA na základě její žádosti a v souladu s ,,Kritérii hodnocení ředitelů neškolských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn", a to za IV. čtvrtletí roku 2021 a l. čtvrtletí roku 2022.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/72/2022
RM schvaluje, aby vybrané vstupné z akce „Plovárna“, která se konala dne 25.06.2022, bylo použito na krytí akce „Plovárna“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/72/2022
RM schvaluje udělení plné moci radním:
paní Mgr. Haně Nečasové, panu Václavu Házemu a panu Františku Šulcovi k podpisu neodkladných dokumentů po dobu nepřítomnosti starosty a místostarosty v 27. týdnu 2022.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.