Pohled na Mšeno od severuBrusnéSkalní útvar PokličkyHradsko

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 65 ze dne 23.02.2022


Usnesení
ze schůze RM č. 65 konané dne 23.02.2022

Usnesení č. 1/65/2022
RM schvaluje zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Obnova ulice Na Tržišti a rekonstrukce ulice Stránecká – západní část – provizorní rozšíření komunikace“.
RM schvaluje oslovení firem:
- SaM silnice a mosty a. s.
- Chládek & Tintěra, a.s.
- Silnice Žáček s. r. o.
- Colas CZ, a. s.
- Silmex s. r. o.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/65/2022
RM schvaluje investici města do snížení stropů v nájemních bytech města, kde o to nájemníci požádají. Investice bude umořena v nájemném.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/65/2022
RM schvaluje „Dodatek č. 4 ke Smlouvě o užívání a provozování skládky Mšeno“, uzavřený mezi městem Mšenem a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., kde předmětem dodatku je úprava cen sjednaných ve Smlouvě.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/65/2022
RM schvaluje Úpravu plánu č. 1/2021 Základní školy Mšeno, p. o. za rok 2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/65/2022
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2021 Základní školy Mšeno, p. o., rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu.
RM schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Mšeno, p. o. z hlavní činnosti za rok 2021 ve výši 50.810,43 Kč a jeho převedení do rezervního fondu.
RM schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Mšeno, p. o. z hospodářské činnosti za rok 2021 ve výši 3.500 Kč a jeho převedení do rezervního fondu školy.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/65/2022
RM schvaluje Odpisový plán Základní školy Mšeno, p. o. na rok 2022.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/65/2022
RM schvaluje „Závěrečnou úpravu plánu N/V Základní umělecké školy Mšeno, p. o. na rok 2021“
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/65/2022
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2021 Základní umělecké školy Mšeno, p. o., rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, plnění plánu nákladů a výnosů za rok 2021.
RM schvaluje kladný hospodářský výsledek Základní umělecké školy Mšeno, p. o. za rok 2021 ve výši 82.329,94 Kč a jeho rozdělení 50.000 Kč do rezervního fondu školy SÚ 413 a 32.329,94 Kč do fondu odměn školy SÚ 411.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.