Sousoší panny Marie, foto: Petra NejedláSkramoušOlešnoSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 20 z 02.02.2022


  Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 20
konaného dne 02.02.2022

Usnesení č. 1/20/2022
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu města na rok 2021, schválené Radou města Mšena dne 15.12.2021 usnesením č. 1/62/2021 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11 rozpočtu města na rok 2021, schválené starostou města Mšena a vedoucí finančního odboru MěÚ Mšeno dne 31.12.2021 na základě pověření ZM, č. usnes. 2/19/2021 ze dne 01.12.2021.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 2/20/2022

ZM schvaluje odkup 1.657 kusů akcií společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a. s. od společnosti ÚJV Řež, a.s. - akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč za nabídkovou cenu 400 Kč za 1 kus akcie. Celkem za 662.800 Kč. Financování z FRR.
ZM zároveň schvaluje „Smlouvu o prodeji listinných akcií“ uzavřenou mezi městem Mšenem a ÚJV Řež, a. s.
Hlasování:
pro 10, proti 1 (p. Flígl), zdržel se 1 (p. Hanzl)
Schváleno

Usnesení č. 3/20/2022
ZM schvaluje odkup 412 kusů akcií společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a. s. znějících na majitele v jmenovité hodnotě 1.000 Kč v zaknihované podobě za cenu 366 Kč za 1 kus akcie. Celkem za 150.792 Kč. Financování z FRR.
ZM zároveň schvaluje „Kupní smlouvu o úplatném převodu cenných papírů“ uzavřenou mezi městem Mšenem a společností Vodárny Kladno – Mělník, a. s..
Hlasování:
pro 10, proti 1 (p. Flígl), zdržel se 1 (p. Hanzl)
Schváleno

Usnesení č. 4/20/2022
ZM schvaluje aktualizaci „Strategického plánu rozvoje města Mšena pro roky 2020 – 2025“.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 5/20/2022
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kmenových tříd Základní školy Mšeno p. o. do Grantové výzvy č. 8 Programu rozvoje venkova (PRV) vyhlášené MAS - LAG Podralsko.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 6/20/2022
ZM schvaluje výkup částí pozemků v k. ú. Mšeno uvedených v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, za celkovou cenu 138.217,22 Kč. Financování z FRR. Pozemky město kupuje v souvislosti s probíhajícími komplexními pozemkovými úpravami
ve Mšeně. Příloha..pdf (dokument Adobe PDF)Příloha..pdf
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 7/20/2022

ZM jmenuje pana místostarostu Jiřího Guttenberga a na základě losu Martina Kaulera, Jana Krúpu, Mgr. Hanu Nečasovou a Františka Šulce členy komise pro rozdělení finanční částky z rozpočtu města na rok 2022 v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdržel se 1 (p. Šulc)
Schváleno

Usnesení č. 8/20/2022
ZM volí soudkyní přísedící Okresního soudu v Mělníku paní Věru Hubáčkovou.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno