SkramoušVečer před kostelem sv. MartinaMěstská pečeťDrážní most v Hlovci

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 60 ze dne 10.11.2021


Usnesení
ze schůze RM č. 60 konané dne 10.11.2021

Usnesení č. 1/60/2021
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu města na rok 2021.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/60/2021
RM projednala návrh rozpočtu města na rok 2022 a plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Mšena na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 a doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh schválit.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/60/2021

RM schvaluje „Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Mšena za rok 2021“. RM upozorňuje ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem na povinnost splnit povinnost provést inventarizaci majetku města a předložit inventurní soupisy radě města do 31.01.2022.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/60/2021
RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy na projekt „Mšeno – Boleslavská – severní chodník“, FRV/VEI/045526/2021.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/60/2021
RM doporučuje ZM schválit výkup podílů pozemků p. č. 9, druh pozemku zahrada a p. č. 3528, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Mšeno, v Jatecké ulici od majitelů (fyzických osob) za 200 Kč/m2, pro budoucí městské parkoviště.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.