Městská pečeťHradskoPamětní deska dr.J.Píče na radniciSousoší panny Marie, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 59 ze dne 27.10.2021


Usnesení
ze schůze RM č. 59 konané dne 27.10.2021

Usnesení č. 1/59/2021
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova od MMR v rámci DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Obnova ulice Na Tržišti, Mšeno“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/59/2021
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova od MMR v rámci DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci „Mšeno – Minibikepark v Debři – rekonstrukce“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/59/2021

RM schvaluje podání žádosti o dotaci do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova od MMR v rámci DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci „Rekonstrukce otopné soustavy ZŠ Mšeno“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/59/2021

RM schvaluje záměr a zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno, a to pozemků p. č. 3570, p. č. 3568 a p. č. 432/4 v k. ú. Mšeno majitelům pozemků p. č. 3564, p. č. 3565 a p. č. 3566 v k. ú. Mšeno.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/59/2021

RM doporučuje ZM prodat přímým prodejem nemovitou věc ve vlastnictví města, a to pozemky p. č. 3570, p. č. 3568 a p. č. 432/4 v k. ú. Mšeno o celkové výměře 756 m2 majitelům pozemků p. č. 3564, p. č. 3565 a p. č. 3566 v k. ú. Mšeno za cenu 1 Kč / m2, tj. celkem 756 Kč. Důvodem nízké ceny je vzájemné scelování pozemků ve vlastnictví města a majitelů pozemků v dané lokalitě. Náklady spojené s prodejem ponese prodávající. RM zároveň doporučuje ZM schválit kupní smlouvy mezi městem Mšenem a vlastníky pozemků.
Záměr a zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města schválila Rada města Mšena dne 27.10.2021 pod číslem usnesení 4/59/2021.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/59/2021
RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků p. č. 439/2 a p. č. 3567 v k. ú. Mšeno o celkové výměře 1.043 m2 od vlastníků pozemků za smluvní cenu 1 Kč/m2, tj. celkem 1.043 Kč. Důvodem nízké ceny je vzájemné scelování pozemků ve vlastnictví města a majitelů pozemků v dané lokalitě. RM zároveň doporučuje ZM schválit kupní smlouvy mezi městem Mšenem a vlastníky pozemků. Náklady spojené s koupí ponese kupující. Financování z FRR.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/59/2021
RM NESOUHLASÍ s novými standardy dopravní obslužnosti Středočeského kraje a z nich vyplývajících poplatků pro město Mšeno a navrhuje Středočeskému kraji zrušit nadstandardní spoje na linkách v našem regionu (Mšensko).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/59/2021
RM schvaluje Dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Mšenem a společností ASEKOL a. s. z důvodu změny legislativy.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval.
Schváleno.

Usnesení č. 9/59/2021
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2022 Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled Základní školy Mšeno, p. o. na roky 2023 a 2024.
RM k předloženým materiálům nemá připomínky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/59/2021
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2022 Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled Mateřské školy Mšeno, p. o. na roky 2023 a 2024.
RM k předloženým materiálům nemá připomínky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/59/2021
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2022 Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled Základní umělecké školy Mšeno, p. o. na roky 2023 a 2024.
RM k předloženým materiálům nemá připomínky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/59/2021
RM projednala Návrh rozpočtu na rok 2022 Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace.
RM projednala Rozpočtový výhled Základní umělecké školy Mšeno, p. o. na roky 2023 a 2024.
RM k předloženým materiálům nemá připomínky.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/59/2021
RM schvaluje odpisový plán na rok 2022 Domova seniorů Mšeno, p. o..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 14/59/2021
RM schvaluje ZUŠ Mšeno, p. o. uvolnění finančních prostředků z rozpočtu školy na zakoupení televizoru 55'' LG NanoCell TV, webOS Smart TV za 26 990 Kč (+ montáž + držák na zeď) pro výtvarný a hudební obor ZUŠ Mšeno.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 15/59/2021
RM bere na vědomí Zápisy č. 1 a č. 2 ze Školské a kulturní komise RM v roce 2021 a děkuje komisi za celoroční úspěšnou práci pro město Mšeno.
RM projednala předložený návrh rozpočtu Školské a kulturní komise RM na rok 2022.
RM doporučuje ZM návrh schválit v rámci rozpočtu města na rok 2022 příspěvek ve výši 250.000 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.