RájObří hlava a žábaSkalní útvar PokličkyNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 58 ze dne 13.10.2021


Usnesení
ze schůze RM č. 58 konané dne 13.10.2021

Usnesení č. 1/58/2021
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu města na rok 2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/58/2021
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě „Mšeno, ul. Boleslavská, Růžová – vodovod a kanalizace“ mezi městem Mšenem a Stavební firmou Neumann s. r. o., kde předmětem dodatku je zúčtování méně a více prací a tím změna ceny díla v článku 3, kde úspora pro město činí 357.790,78 Kč bez DPH.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/58/2021
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu parkovací technologie mezi městem Mšenem a společností Parking Pro s. r. o., kde předmětem dodatku je rozšíření znění Smlouvy o umístění parkovacích automatů společnosti na nově vybudovaném parkovišti ve Vojtěchově.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/58/2021
RM schvaluje zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava mostku přes potok Pšovka v obci Ráj, Mšeno“, kde předmětem zakázky je oprava stávajícího mostku přes potok Pšovka navazující na přilehlou místní komunikaci v obci Ráj.
RM schvaluje oslovení firem:
- N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., IČ 44564287
- ZEPS s.r.o., IČ: 28688651
- SaM silnice a mosty a. s, IČ: 25018094
- EUROVIA CS, a. s., IČ: 45274924
- REPARE TRUTNOV s. r. o., IČ: 64824781
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/58/2021
RM schvaluje uzavření Dodatku k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na sociální služby, tedy činnosti nebo souborů činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2021, ev. č. dodatku poskytovatele S-0554/SOC/2021/2 mezi Středočeským krajem a Domovem seniorů Mšeno, p. o. včetně příloh.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/58/2021
RM schvaluje Základní škole Mšeno, p. o. převod finančních prostředků ve výši 94.998,94 Kč za pronájem místa pro operátora Vodafone do rezervního fondu ZŠ Mšeno, p. o..
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/58/2021
RM schvaluje použití části finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy Mšeno, p. o. ve výši 296.299,91 Kč na financování obnovy bleskem zasažených zařízení výpočetní techniky. O proplacení těchto prostředků žádá škola pojišťovnu v rámci škodní události č. 7812406 – zásah bleskem ze dne 24. 6. 2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.