Skalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouVýstava prací žáků ZUŠ na radniciSedlecVojtěchov

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 18 z 06.10.2021


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 18
konaného dne 6.10.2021

Usnesení č. 1/18/2021
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města na rok 2021, schválené Radou města Mšena dne 08.09.2021 usnesením č. 1/56/2021 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 2/18/2021
ZM schvaluje nákup komunálního malotraktoru LS J 27 HST s příslušenstvím od společnosti ZAHRADA-DÍLNA-STROJE s. r. o. za cenu 695.449,92 Kč včetně DPH. Financování z kladných výsledků hospodaření minulých let.
Hlasování:
pro 11, proti 0, zdržel se 1 (p. Novák)
Schváleno

Usnesení č. 3/18/2021
ZM schvaluje nabídku společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. na výměnu stožárů v ulicích Husova, Palackého, Pod Javorem a Nová a z nabídky schvaluje v letošním roce objednat stožáry a osvětlovací tělesa (montážní práce proběhnou příští rok).
Hlasování:
pro 8, proti 5 (p. Hanzl, p. Krúpa, p. Jizba, p. Guttenberg st., p. Prieložná), zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 4/18/2021
ZM schvaluje realizaci rekonstrukce mostku v Ráji a její financování z FRR.
Hlasování:
pro 8, proti 4 (p. Hanzl, p. Krúpa, p. Jizba, p. Guttenberg st.), zdržela se 1 (p. Prieložná)
Schváleno

Usnesení č. 5/18/2021
ZM souhlasí s akcí SK Mšeno z.s. "Modernizace kabin SK Mšeno z.s.", na kterou byla podána žádost o dotaci do programu "Kabina 2021". ZM schvaluje v případě přidělení dotace spoluúčast města na akci "Modernizace kabin SK Mšeno z.s." ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů, tj. 70 543 Kč.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržel se 1 (p. Guttenberg st.)
Schváleno

Usnesení č. 6/18/2021
Zastupitelstvo města schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 1/2021 o obecním systému odpadového hospodářství na území města Mšena.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 7/18/2021

Zastupitelstvo města schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mšena č. 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Hlasování:
pro 7, proti 6 (p. Novák, p. Hanzl, p. Krúpa, p. Jizba, p. Guttenberg st., p. Prieložná), zdrželo se 0
Neschváleno

Usnesení č. 8/18/2021
ZM schvaluje podání nabídky na odkup 1.657 kusů akcií společnosti VKM od společnosti ÚJV Řež, a.s. - akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč za nabídkovou cenu 400 Kč za 1 kus akcie. Celkem za 662.800 Kč. ZM schvaluje financování z nerozděleného zisku hospodářské činnosti.
Hlasování:
pro 11, proti 1 (p. Novák), zdržel se 1 (p. Hanzl)
Schváleno

Usnesení č. 9/18/2021
ZM NESCHVALUJE prodej budovy č. 562 a pozemku p. č. 1090/27 v k. ú. Mšeno z důvodu logistické potřebnosti budovy a pozemku pro město.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdržela se 1 (p. Prieložná)
Schváleno

Usnesení č. 10/18/2021
ZM bere na vědomí výstupy z akce „Fórum Zdravého města Mšena – Desatero problémů města Mšena“ za rok 2021.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 11/18/2021
ZM schvaluje přistoupení města Mšena k Memorandu o spolupráci partnerů při realizaci Komunitního plánu sociálních služeb SO ORP Mělník na léta 2021 - 2025 a pověřuje starostu k podpisu tohoto dokumentu.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno