SedlecSousoší panny Marie, foto: Petra NejedláČerník (foto: O.Vokál)Evangelický kostel

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 56 ze dne 08.09.2021


Usnesení
ze schůze RM č. 56 konané dne 08.09.2021

Usnesení č. 1/56/2021
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města na rok 2021.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/56/2021
RM doporučuje ZM schválit podání nabídky na odkup 1.657 kusů akcií společnosti VKM od společnosti ÚJV Řež, a.s. - akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč za nabídkovou cenu 400 Kč za 1 kus akcie. Celkem za 662.800 Kč.
Financování RM doporučuje z nerozděleného zisku hospodářské činnosti.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/56/2021
RM nedoporučuje ZM schválit vstup do spolku „Naše odpadky“ ani poskytnutí finančního daru s ohledem na vlastní aktivity v odpadovém hospodářství v našem regionu.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/56/2021
RM nedoporučuje ZM schválit prodej budovy č. 562 a pozemku p. č. 1090/27 v k. ú. Mšeno z důvodu logistické potřebnosti budovy a pozemku pro město.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/56/2021

RM schvaluje doplnění služeb města o zapůjčování „pivních setů“ (1x stůl, 2x lavice) pro veřejnost za 100 Kč / 1 set / 1 den.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.