Výstava prací žáků ZUŠ na radniciMasarykova škola ve MšeněMariánské sousoší na náměstí MíruNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 54 ze dne 21.07.2021


Usnesení
ze schůze RM č. 54 konané dne 21.07.2021

Usnesení č. 1/54/2021
RM schvaluje zadávací dokumentaci pro zpracování nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oplocení koupaliště – II. etapa“, kde předmětem zakázky je kompletní obnova jižní části oplocení areálu Městských lázní ve Mšeně. RM schvaluje oslovení firem: Stavební firma Neumann s. r. o., SaM silnice a mosty a. s., Šnajdr stavby Mělník, s.r.o..
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/54/2021
RM schvaluje vítěze výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Mšeno – Boleslavská, severní chodník“ firmu STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o., IČ 281 77 851, Mělník za cenu 1.613.330,10 Kč bez DPH. RM schvaluje uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s vítězem výběrového řízení.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/54/2021
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souborů činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2021, ev. č. dodatku poskytovatele S-0554/SOC/2021/1 mezi Středočeským krajem a Domovem seniorů Mšeno, p. o. včetně příloh.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/54/2021
RM uděluje Souhlas zřizovatele příspěvkové organizace s přijetím dotace a uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu pro tematické zadání Sociální oblast.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/54/2021
RM schvaluje změnu odpisového plánu Domova seniorů Mšeno, p. o. na rok 2021.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/54/2021
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nemovité věci ve vlastnictví města, a to pozemků p. č. 478 o výměře 2960 m2,
p. č. 505 o výměře 3206 m2,
p. č. 468 o výměře 2445 m2,
p. č. 471 o výměře 3411 m2,
vše trvalý travní porost,všev k. ú. Skramouš.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/54/2021
RM schvaluje akci „Swingová tančírna“ v termínu 11.09.2021 na Městském koupališti ve Mšeně po domluvě s nájemcem restaurace na koupališti a za podmínky dodržování nočního klidu, dodržování provozní doby restaurace, úklidu po skončení akce.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.