ŠkolaBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)SedlecKlika, kostel sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 17 z 12.07.2021


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 17
konaného dne 12.07.2021

Usnesení č. 1/17/2021
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2021, schválené Radou města Mšena dne 02.06.2021 usnesením č. 1/51/2021 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2021, schválené Radou města Mšena dne 30.06.2021 usnesením č. 1/53/2021 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 2/17/2021

ZM schvaluje finanční dar ve výši 150.000 Kč (stopadesáttisíc) obcím a městům, jejichž území bylo dne 24.6.2021 postiženo živelní pohromou – ničivým tornádem a silnými bouřkami, které způsobily velké materiální škody především na majetku obyvatel, žijících na jejich území. Financování z FRR. Dar bude zaslán na účet obcí a měst:
- Obec Hrušky u Břeclavi 25.000 Kč
- Obec Lužice u Hodonína 25.000 Kč
- Obec Mikulčice u Hodonína 25.000 Kč
- Městys Moravská Nová Ves u Břeclavi 25.000 Kč
- Město Břeclav 25.000 Kč
- Město Hodonín 25.000 Kč
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

U
snesení č. 3/17/2021
ZM schvaluje realizaci opravy oplocení koupaliště (II. etapa) a její financování z FRR.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 4/17/2021

ZM schvaluje přímý prodej nemovité věci ve vlastnictví města, a to zaplocenou část pozemku p. č. 1376/10 (lesní pozemek) o výměře cca 50m2, v k. ú. Olešno, vlastníkovi pozemku p. č. 1328/2 v k. ú. Olešno, okres Mělník za cenu 200 Kč/m2.
ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu na uvedený pozemek. Zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města schválila Rada města Mšena dne 19.05.2021 pod číslem usnesení 8/50/2021.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 5/17/2021
ZM schvaluje přímý prodej nemovité věci ve vlastnictví města, a to zastavěný pozemek p. č. 3341/29 o výměře 52 m2 v k. ú. Mšeno, vlastníkům pozemku p. č. st. 86 v k. ú. Mšeno za cenu 200 Kč/m2. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu na uvedený pozemek. Zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města schválila Rada města Mšena dne 16.06.2021 pod číslem usnesení 6/52/2021.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno