OlešnoOsvětlení nám. MíruVečer před kostelem sv. MartinaKostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 50 ze dne 19.05.2021


Usnesení
ze schůze RM č. 50 konané dne 19.05.2021

Usnesení č. 1/50/2021
Vzhledem k příznivé situaci plnění rozpočtu města v roce 2021 RM doporučuje ZM rozpustit rozpočtovou rezervu města na nezbytné výdaje města, a to na:
- Doplatek za pořízení, instalaci a úpravy kontejnerového WC (cca 60 tis. Kč)
- Opravy hřišť a herních prvků ve Mšeně (cca 73 tis. Kč)
- Projekt zateplení DSM (cca 476 tis. Kč)
- Pořízení změny územního plánu (306 tis. Kč)
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/50/2021
RM doporučuje ZM schválit financování opravy havarijního stavu mostku v Ráji z FRR (cca 2,5 mil. Kč).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/50/2021
RM doporučuje ZM schválit financování opravy havarijního stavu otopné soustavy v ZŠ Mšeno a výstavbu nového chodníku
v Boleslavské ulici ze zůstatku účtu ČNB ve výši cca 1,6 mil. Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/50/2021
RM schvaluje prodej cisternové automobilové stříkačky Tatry T815 – CAS32 obci Střemy za nabídkovou cenu 601 tis. Kč.
Zveřejnění záměru schválila RM dne 21.04.2021 pod číslem usnesení 1/48/2021.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/50/2021
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na služební byt Havlíčkova 273, Mšeno paní Bc. Daně Svobodové k 30.6.2021 z důvodu stěhování do jiné nemovitosti.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/50/2021
Rada města schvaluje přidělení uvolněného služebního bytu ve Mšeně, Havlíčkova 273 (v budově MŠ Mšeno) zaměstnankyni MŠ Mšeno, p. o. paní V. Z. od 1.7.2021.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/50/2021
RM schvaluje panu O. V. pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno, kde předmětem pronájmu je část pozemku p. č. 3341/14 o výměře 48 m2, druh pozemku – ostatní plocha, za účelem soukromého využití – parkování za cenu 1.152 Kč ročně. Zveřejnění záměru bylo schváleno Radou města Mšena dne 22.04.2021, číslo usnesení 6/48/2021.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/50/2021
RM schvaluje zveřejnění záměru přímého prodeje nemovité věci ve vlastnictví města, a to zaplocené části pozemku p. č. 1376/10 o výměře cca 50m2, v k. ú. Olešno, vlastníkovi pozemku p. č. 1328/2 v k. ú. Olešno.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/50/2021
RM doporučuje ZM schválit rozdělení dotací z Fondu regenerace města na rok 2021 (2. kolo) takto:
- vlastníkům č. p. 126, výměna oken, 1.000 Kč/m2 .
RM doporučuje ZM zároveň schválit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/50/2021
RM schvaluje bezplatné vstupné na koupaliště ve Mšeně pro trvale hlášené občany Mšena ve všedních dnech v době od 10:00 do 12:00 hod..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/50/2021
RM revokuje usnesení č. 8/49/2021 ze dne 05.05.2021 a tímto usnesením RM stanovuje první období uzavření smlouvy na 19 měsíců, tj. od 01.06.2021 do 31.12.2022. Ostatní znění usnesení č. 8/49/2021 ze dne 05.05.2021 zůstává stejné.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.