Evangelický kostelBoleslavská ulice a školaSousoší panny Marie, foto: Petra NejedláPohled na Mšeno od severu

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 15 z 01.03.2021


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 15
konaného dne 01.03.2021

Usnesení č. 1/15/2021
ZM schvaluje „Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 14 konaného dne 30.11.2020“ a konstatuje, že zápis odpovídá realitě, byl tímto usnesením ověřen a toto usnesení tak nahrazuje chybějící podpis ověřovatele.
Hlasování:
pro 8, proti 0, zdržel se 1 (pan Novák)
Schváleno

Usnesení č. 2/15/2021
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu města na rok 2020, schválené Radou města Mšena dne 09.12.2020 usnesením č. 1/42/2020 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu města na rok 2020,
schválené starostou města Mšena a vedoucí finančního odboru MěÚ Mšeno dne 31.12.2020 na základě pověření ZM, č. usnes. 2/14/2020 ze dne 30.11.2020.
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu města na rok 2021, schválené Radou města Mšena dne 03.02.2021 usnesením č. 2/44/2021 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města na rok 2021, schválené Radou města Mšena dne 24.02.2021 usnesením č. 2/45/2021 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 3/15/2021
ZM schvaluje přijetí úvěru na financování cisternové automobilové stříkačky ve výši 4.000.000 s dobou splatnosti 5 let.
ZM schvaluje převod uvolněných finančních prostředků ve výši 3,5 mil. Kč z rozpočtové kapitoly 5512 – PO na § 3113 – Základní školy.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 4/15/2021
Zastupitelstvo města Mšena schvaluje aktualizaci plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Velký Újezd u Chorušic včetně částí k. ú. Mšeno, k. ú. Chorušice a k. ú. Stránka u Mšena.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 5/15/2021
Zastupitelstvo města Mšena schvaluje změnu katastrální hranice mezi k. ú. Velký Újezd u Chorušic, k. ú. Mšeno a k. ú. Stránka u Mšena navržené v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Velký Újezd u Chorušic včetně částí k. ú. Mšeno, Chorušice a Stránka u Mšena a pověřuje starostu k podpisu Dohody o změně hranic obcí.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 6/15/2021
ZM schvaluje přijetí dotace přidělené Ministerstvem kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2021 ve výši 470 000 Kč a stanovuje rozdělení této částky takto:
a) 16 000 Kč na repasi 2 ks dveří v sokolovně ve Mšeně (truhlářské práce + fládr) + spoluúčast města ve výši 10 %, tj. 3 300 Kč + spoluúčast TJ Sokol Mšeno, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj. 13 060 Kč.
b) 227 000 Kč na opravu krovu hospodářského stavení - městský dům Masarykova 260 + spoluúčast města ve výši 10 %, tj. 59 700 Kč + spoluúčast majitelky domu Masarykova 260, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj. 309 643 Kč.
c) 227 000 Kč na obnovu fasády kostela sv. Martina ve Mšeně – V.etapa + spoluúčast města ve výši 10 % tj. 55 000 Kč + spoluúčast církve, vlastníka objektu ve výši min. 40 %, tj. 250 541 Kč.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 7/15/2021
ZM schvaluje rozdělení dotací z Fondu regenerace města na rok 2021 takto:
- Vlastníkům č. p. 61, rekonstrukce střechy, 84.000 Kč
- Pšovka – okrašlovací spolek Kokořínska, rekonstrukce křížku v Olešně, 39.000 Kč
- Vlastníkům č. p. 193, obnova fasády, 25.000 Kč
- Celkem 148.000 Kč.
ZM zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 8/15/2021
ZM vyhlašuje druhé kolo pro podání žádostí o dotace z Fondu regenerace. Termín podání žádostí do 30. dubna 2021.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 9/15/2021
ZM jmenuje:
Pana místostarostu Jiřího Guttenberga a na základě losu Mgr. Hanu Nečasovou, Mgr. Marcelu Prieložnou, Mgr. Davida Hanzla a Ing. Jaromíra Flígla členy komise pro rozdělení finanční částky z rozpočtu města na rok 2021 v souladu se „Zásadami města Mšena pro udělování podpory zájmovým sdružením, spolkům a dalším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou činností občanů“.
Hlasování:
pro 9, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno