Oltář v kostele sv. MartinaSkalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouOlešnoVečer před kostelem sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 42 ze dne 09.12.2020


Usnesení
ze schůze RM č. 42 konané dne 09.12.2020

Usnesení č. 1/42/2020
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu města na rok 2020.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/42/2020
RM schvaluje Smlouvu o dílo č. 04-20-88 mezi městem Mšenem a společností Energy Benefit Centre a. s., kde předmětem smlouvy je vypracování projektového záměru ke stavbě „Snížení energetické náročnosti objektu DSM ve Mšeně“
Cena za zpracování Projektového záměru je sjednána ve výši 265.000 Kč bez DPH. K této ceně bude připočítána DPH dle platných právních předpisů.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/42/2020
RM schvaluje Příkazní smlouvu č. 04-20-89 mezi městem Mšenem a společností Energy Benefit Centre a. s., kde předmětem smlouvy vypracování energetického posudku, zpracování položkového rozpočtu, zajištění odborného posudku na výskyt synantropních druhů, manažerské řízení přípravy projektu a zpracování a podání projektové žádosti.
Cena za plnění předmětu Smlouvy se sjednává v celkové výši 129.000Kč bez DPH. K této ceně bude připočítána DPH dle platných právních předpisů.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/42/2020
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova od MMR v rámci DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Obnova ulice Na Tržišti, Mšeno“.
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova od MMR v rámci DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci „Mšeno – Minibikepark v Debři – rekonstrukce“.
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova od MMR v rámci DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci
„Rekonstrukce otopné soustavy ZŠ Mšeno“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/42/2020
RM schvaluje na základě žádosti mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy Mšeno, p. o., Mgr. Jiřině Trunkové.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/42/2020

RM schvaluje na základě žádosti odměnu řediteli Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. Čeňku Hlavatému za období červenec - prosinec 2020 v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/42/2020
RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Mšeno.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.