Večerní kašnaSedlecOlešnoNáměstí Míru panoramaticky

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 41 ze dne 25.11.2020


Usnesení
ze schůze RM č. 41 konané dne 25.11.2020

Usnesení č. 1/41/2020
RM schvaluje „Plán inventur k provedení řádné inventarizace majetku a závazků města Mšena za rok 2020“. RM upozorňuje ředitele příspěvkových organizací zřizovaných městem na povinnost splnit povinnost provést inventarizaci majetku města a předložit inventurní soupisy radě města do 31.01.2021.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/41/2020
RM schvaluje na základě žádosti mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, Bc. D. S. za II. pololetí r. 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/41/2020
RM schvaluje na základě žádosti odměnu ředitelce Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. J. T. za období červenec - prosinec 2020 v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/41/2020

RM schvaluje odměnu ředitelce Domova seniorů Mšeno paní Mgr. et Bc. B. D., MBA na základě její žádosti a v souladu s ,,Kritérii hodnocení ředitelů neškolských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn", a to za ll. a lll. čtvrtletí roku2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/41/2020

RM na základě opce schvaluje pronájem restaurace na koupališti SK Mšeno z. s., Boleslavská 398, 27735 Mšeno, IČ 42741866.
RM schvaluje nájemní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Mšenem a SK Mšeno z. s. na dobu určitou od 1.1.2021 do 31.12.2021 za cenu za toto období ve výši 30.600,- Kč. V případě oboustranné spokojenosti může být uplatněna opce. Podmínky jsou upřesněny v nájemní smlouvě.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/41/2020
RM na základě žádosti společnosti DIMATEX CS, spol. s. r. o. RM schvaluje nastavení nových platebních podmínek, a to příspěvek na svoz kontejnerů ve prospěch společnosti Dimatex, 900 Kč/CNT/rok = 75 Kč/CNT/měsíc.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/41/2020
RM schvaluje prominutí nájmu z části pozemku 436/10 v k. ú. Mšeno (zahrada u ZŠ) o výměře 253 m2 ve výši 759 Kč/1 rok p. J. S. jako kompenzaci za práce při údržbě pozemku města kolem pronajatého pozemku, údržbu plotu (nátěr),
a to na dobu 2 let.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/41/2020
RM schvaluje plán zimní údržby chodníků a komunikací. Plán se schvaluje na dobu neurčitou s platností od 26.11.2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.