SedlecRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkOlešnoKlika, kostel sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 40 ze dne 11.11.2020


  Usnesení
ze schůze RM č. 40 konané dne 11.11.2020

Usnesení č. 1/40/2020
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu města na rok 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/40/2020
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Základní školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 1.880.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2021.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/40/2020
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 580.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2021.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/40/2020
RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 200.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2021.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/40/2020

RM schvaluje Plán nákladů a výnosů Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023. RM doporučuje Zastupitelstvu města Mšena schválit neinvestiční příspěvek města Mšena ve výši 600.000 Kč v rámci schvalování rozpočtu města Mšena na rok 2021.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/40/2020
RM projednala návrh rozpočtu města na rok 2021 a plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Mšena na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023
a doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh schválit.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/40/2020
RM doporučuje ZM, na základě doporučení mistra technických služeb, uvolnění z rozpočtové rezervy města částku 400.000 Kč na nákup použitého malotraktoru ISEKI
s příslušenstvím.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/40/2020
RM schvaluje cenovou nabídku a uzavření smlouvy mezi městem Mšenem
a Stavební firmou Neumann s. r. o. na akci „Mšeno, ul. Boleslavská, Růžová– vodovod, kanalizace“, kde předmětem dodávky je vodovod a tlaková kanalizace Mšeno – Na Čihadle a dostavba splaškové kanalizace v ul Růžová za cenu 6.319.215,13 Kč včetně DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/40/2020
RM schvaluje cenovou nabídku a uzavření smlouvy mezi městem Mšenem a firmou Energy Benefit Centre a. s. na akci „Snížení energetické náročnosti objektu DSM ve Mšeně“, kde předmětem dodávky je zpracování energetického posouzení, projektového záměru a kompletní administrace žádosti o dotaci z OPŽP, za cenu 467.740 Kč včetně DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/40/2020
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o právu stavby na pozemku p. č. 231 v k. ú. Mšeno,
ve vlastnictví Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Mšeně u Mělníka, Boleslavská 9, 27735 Mšeno, IČ:47007761, za účelem umístění vrtů pro tepelná čerpadla pro Domov seniorů Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.