pamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra NejedláSedlecOlešnoBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 38 ze dne 30.09.2020


Usnesení
ze schůze RM č. 38 konané dne 30.09.2020

Usnesení č. 1/38/2020
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města na rok 2020.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/38/2020
RM schvaluje „Odpisový plán Mateřské školy Mšeno, p. o. na rok 2020“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/38/2020
RM schvaluje použití finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy Mšeno, p. o., a to ve výši 400.000 Kč, a z provozního fondu ve výši 40 000 Kč na nákup PC pro pedagogy a žáky pro případnou distanční výuku. Po obdržení dotací z MŠMT ČR budou částky vráceny do rezervního a provozního fondu školy.
RM zároveň bere na vědomí průběh zadávacího řízení na dodávku kancelářských notebooků k podpoře případné distanční online výuky pro pedagogy a dále pro žáky, kteří prokazatelně nemají doma technické vybavení pro zapojení do online výuky.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/38/2020
RM jmenuje novou členku Komise pro školství a kulturu paní Hanu Koppovou.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/38/2020
RM schvaluje společnosti Parking Pro s.r.o. pověření výkonem kontroly platební kázně řidičů na placených parkovištích u koupaliště ve Mšeně a u Pokliček pověřeným pracovníkem společnosti Parking Pro s.r.o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/38/2020
RM doporučuje ZM schválit společnosti Parking Pro s.r.o. umístění dvou dohledových kamer na sloupy VO na placených parkovištích u koupaliště ve Mšeně.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.