Skalní útvar PokličkyOlešnoNáměstí Míru s radnicí a kostelem sv. Martina, foto: Petra NejedláSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 13 z 21.09.2020


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 13
konaného dne 21.09.2020

Usnesení č. 1/13/2020
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu města na rok 2020, schválené Radou města Mšena dne 24.06.2020 usnesením č. 1/34/2020 a rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu města na rok 2020, schválené Radou města Mšena dne 02.09.2020 usnesením č. 1/37/2020 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 8, proti 0, zdrželi se 4 (pan Guttenberg st., pan Jizba, pan Flígl, pan Krúpa)
Schváleno

Usnesení č. 2/13/2020
ZM schvaluje pořízení veřejného WC kontejnerového typu za cenu do 350.000 Kč. Financování z rozpočtové rezervy.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 3/13/2020
ZM schvaluje budoucí bezúplatné nabytí zastavěných pozemků vzniklých realizací stavby „Mšeno – Boleslavská, severní chodník“ z p. p. č. 3348/1 a 502/3 v k. ú. Mšeno z vlastnictví Středočeského kraje.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 4/13/2020
ZM schvaluje projektový záměr na realizaci akce „Snížení energetické náročnosti budovy Domova seniorů Mšeno“ dle předložených předběžných rozpočtů.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželi se 2 (paní Prieložná, pan Novák)
Schváleno

Usnesení č. 5/13/2020
ZM schvaluje záměr výstavby pumptrackového hřiště ve Mšeně a záměr rekonstrukce minibikeparku ve Mšeně. Město bude hledat na tyto akce dotační tituly.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdržel se 1 (pan Novák)
Schváleno

Usnesení č. 6/13/2020
ZM schvaluje lokální opravu komunikace (vjezdu) do sladovny v ulici Žižkova.
ZM schvaluje posílení rozpočtu kapitoly „Silnice“ o 350.000 Kč z rozpočtové rezervy.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 7/13/2020
ZM schvaluje rozdělení dotací z Fondu regenerace města (ve 2. kole) na rok 2020 takto:
- pan K.M. 20.000 Kč, parcel. č. 120/2 v k. ú. Mšeno, oprava štukové zdi.
ZM zároveň schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 8/13/2020
ZM schvaluje výkup lesního pozemku p. č. 2446 v k. ú. Mšeno o výměře 2.968 m2 od majitele pozemku za cenu 25 Kč/m2, tj. 74.200 Kč celkem. ZM zároveň schvaluje kupní smlouvu.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 9/13/2020
ZM bere na vědomí výstupy z akce „Fórum Zdravého města Mšena – Desatero problémů města Mšena“ za rok 2020.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 10/13/2020
ZM ruší v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, organizační složku města Mšena „Zájmová činnost v kultuře“ ke dni 21.09.2020.
Hlasování:
pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno