Mariánské sousoší na náměstí MíruBezdězy z Vrátenské hory (foto: J.Trevisan)Poklička z úpatíSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 36 ze dne 12.08.2020


  Usnesení
ze schůze RM č. 36 konané dne 12.08.2020

Usnesení č. 1/36/2020
RM schvaluje vítěze výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy hasičské zbrojnice - Cinibulkova 471, Mšeno“ firmu EPROREAL s. r. o. za cenu 963.903,29 Kč bez DPH, tj. 1.166.322,99 Kč včetně DPH.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/36/2020
RM projednala a bere na vědomí „Čerpání rozpočtu – Domova seniorů Mšeno, p. o. (DpS, PS, Dst, SAS) k 30.06.2020.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/36/2020
RM schvaluje odměnu ředitelce Domova seniorů Mšeno paní Blance Dvorščíkové na základě její žádosti a v souladu s „Kritérii hodnocení ředitelů neškolských příspěvkových organizací města pro přiznání odměn“, a to za IV. čtvrtletí roku 2019 a I. čtvrtletí roku 2020.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/36/2020
RM schvaluje zveřejnit záměr prodat přímým prodejem nemovitou věc ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno, a to části pozemků (celkem cca 27 m2) p. č. 11/1, p. č. 11/15 a p. č. 713 (nově 3560) ve vlastnictví města v k. ú. Mšeno, vlastníkům pozemků p. č. 11/26 a p. č. 3479 v k. ú. Mšeno.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/36/2020
RM schvaluje na základě žádosti uspořádání veřejného blešího trhu na nám. Míru dne 29.08.2020 v dopoledních hodinách a zároveň schvaluje bezplatné zapůjčení prodejních stánků města na akci. Odpovědná osoba Julie Fric Krauskopfová.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/36/2020
RM schvaluje v souvislosti s novelou zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, nový vzor smlouvy o nájmu hrobového místa.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.