Náměstí Míru panoramatickypamětní deska - revitalizace centra, foto: Petra NejedláDrážní most v HlovciOltář v kostele sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Koronavirové informace


Vážení občané,

   ve snaze zabránit šíření koronaviru a ochránit pracovníky ve službách důrazně žádáme všechny občany regionu, aby při návštěvách obchodů a úřadů, ale také při přepravě v hromadné dopravě používali libovolné zakrytí úst a nosu. Roušku či respirátor lze improvizovaně nahradit šátkem či různými druhy šál, lepší tato ochrana, než žádná. Opatření platí do odvolání krizového stavu státem.

Kdo nebude v prostředcích hromadné dopravy takto zabezpečen, riskuje vyloučení z přepravy. Totéž opatření platí v pražské městské hromadné dopravě.

Dále všechny občany žádáme, aby při návštěvách provozoven dodržovali odstup od ostatních zákazníků nejméně 2 metry a nejlépe čekali před provozovnou, než ji opustí příchozí před nimi. Týká se to zejména malých provozoven a lékárny. Návštěvy provozoven omezte na nejnutnější případy.

Zároveň žádáme všechny občany, kteří pobývají v karanténě, aby režimní opatření dodržovali a nepohybovali se po městě. Za nedodržování karantény hrozí značné postihy. Děkuji za pochopení.

Martin Mach, starosta Mšena


Uzavření ordinace

Mšeno - Od 30. 3. 2020 je po dobu nouzového stavu uzavřena ordinace praktického lékaře MUDr. Tomáše Krejčího v DSM, a to pro všechny pacienty mimo klienty DSM. Pacienti mohou kontaktovat lékaře telefonicky. Lékař zašle pacientovi e-recept, eventuálně bude recept vydán na recepci DSM. Pacienti mohou po domluvě navštívit lékaře v ordinaci na Řepíně nebo v Mělnickém Vtelně. V akutním případě lékař po domluvě navštíví pacienta v místě jeho bydliště. Kontakt na lékaře: 608 423 710.

Ordinace Řepín: 315 694 126 (ÚT a ČT 9.00 - 12.00)

Ordinace Mělnické Vtelno: 326 337 101 (PO 9.00-12.00, ST 14.00-18.00, PÁ 8.00 - 12.00)


Skládka se uzavřela fyzickým osobám

Mšeno - Skládka komunálního odpadu ve Mšeně i sběrný dvůr jsou od konce března uzavřeny pro příjem odpadů od fyzických osob. Pokud potřebujete nutně zlikvidovat větší množství odpadu, musíte si službu objednat u nějaké firmy, případně u města (kontejner). Níže vyjádření společnosti AVE: Společnosti skupiny AVE respektují aktuálně platná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Upozorňujeme, že pohyb obyvatel odvážejících odpady na skládky, výkupy odpadů nebo sběrné dvory je v rozporu s nařízením pobývat v místě bydliště a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Tato činnost současně ohrožuje zdraví našich pracovníků. Z uvedených důvodů zastavujeme s okamžitou účinností příjem odpadů od fyzických osob na všech zařízeních. Budeme nadále přijímat odpady pouze od podnikatelů, kteří prokáží, že tyto odpady vyprodukovali v souvislosti s podnikatelskou činností nepodléhající omezením vlády. Společnosti skupiny AVE nadále provádějí individuální svoz odpadů. (red)


Chorušičtí mají roušek dost, ušily je zdarma místní ženy

Chorušice - Od prvního březnového dne se celé naší země přímo dotýká pandemie koronaviru Covid-19. V souvilosti s tím je nezbytné, aby obec a terénní pečovatelská služba pomáhaly zejména starším lidem a reagovaly na celé spektrum nutných opatření.

Za zvládnutí mnohdy obtížných životních momentů starších spoluobčanů, nejen klientů pečovatelské služby obce, a za vzornou distribuci ochranných roušek právě zejména seniorům patří velký dík pečovatelce Aleně Huňkové.

Jen těžko, spíš by to bylo nemožné, bychom zajištění distribuce ochranných prostředků a roušek pro potřebné profese a především starší spoluobčany v obci zajistili bez místních šikovných rukou. Velmi děkujeme za pohotovou reakci a výrobu bavlněných roušek Evě Eflerové a Olze Lerchové z Chorušic a všem pracovnicím Mateřské školy Chorušice, které po uzavření provozu vyrobily většinu potřebných roušek nejen pro naši obec, ale i Domov seniorů ve Mšeně. Velký dík patří i všem dárcům látek, nití a všeho potřebného.

Martin Bauer, starosta Chorušic

 

Občanům rozdají dezinfekci na ruce

Chorušice - Obecní úřad Chorušice oznamuje, že od 30. 3. 2020 nabízí v menším množství občanům alkoholový bezoplachový dezinfekční přípravek pro dezinfekci rukou Anti – COVID. Pro přípravek se můžete od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin s vlastní nádobou dostavit na OÚ Chorušice. Senioři a klienti místní pečovatelské služby mohou o dovoz požádat pečovatelku p. Huňkovou na telefonu 720 512 658 nebo na e-mailu: ou@chorusice.cz. Stejně tak mohou požádat o ochranné roušky.

OÚ Chorušice

 

Před radnicí je nově stojan na roušky

Mšeno - Prosíme občany, kteří šijí doma roušky a jsou ochotni se o ně podělit s ostatními občany, aby je zavěsili v igelitovém pytlíku na stojan, který je umístěný každý den od 7.00 do 14.30 před radnicí. Občané, kteří nemají možnost si doma ušít roušky ani jinak si je obstarat, si budou moci takto roušku vzít. Prosíme, aby si každý vzal pouze nezbytně nutné množství pro sebe, případně rodinné příslušníky. Odebrané roušky vždy doma vyvařte (vysterilizujte). Všem, kteří roušky poskytnou druhým, děkujeme! MěÚ Mšeno


Zápisy prvňáčků distanční formou

Mšeno - Zápis dětí do 1. ročníku mšenské základní školy pro školní rok 2020/2021 bude na základě rozhodnutí MŠMT (Opatření k zápisům do 1. ročníku) probíhat na dálku, distanční formou - bez přítomnosti dětí u zápisu.
Termín zápisu v ZŠ Mšeno je od 1. 4. (středa) do 24. 4. (pátek) 2020.

Postup je následující:

1) Zákonní zástupci si stáhnou potřebné formuláře na webu zsmseno.cz.

Prosíme zákonné zástupce, aby úplně vyplnili: Žádost o přijetí, Zápisní list, Souhlas se zpracováním osobních údajů, případně Žádost o doklad školní docházky.

2) Zákonní zástupci podají žádost o přijetí jedním z následujících způsobů:

datovou schránkou – adresa DS ZŠ Mšeno: iximp2t

e-mailem: zs.mseno@seznam.cz – pokud nemáte elektronický podpis, je potřeba žádost přijít do 5 dnů od podání podepsat do školy – nutno se nahlásit telefonicky předem osobní podání zákonným zástupcem – nutno se nahlásit telefonicky předem, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy - 315 693 140 (denně od 8.00 do 14.00).

Další informace budou předány po ukončení zápisu.

ZŠ Mšeno