Masarykova škola ve MšeněObřadní síň radniceRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkBusta T.G.M. v parku před školou

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Granty jsou stále v éteru


V předchozím čísle měsíčníku Mšensko vyšly dvě reakce na kritické články o spolkových grantech, které si kladly za cíl upřesnění informací kolem tohoto problému. Podle mého názoru však situaci spíše zamotaly.

Nejprve bych chtěl krátce reagovat na článek pana zastupitele Guttenberga. Informace o tom, že navýšení částky pro sport je (městu) určeno zákonem, není přesná. Zákon sice městu ukládá, vypracovat do roku 2018 plán rozvoje sportu (což se stalo), v oblasti určení financí však zákon uvádí pouze:

„Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.“ (§ 6a odst. 2 zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu)

Nic víc, nic méně. Tedy žádnou částku, žádné procento. Mohla to tedy klidně být i částka z let předchozích, tedy zhruba 200 000 Kč, případně po „nějaké“ společné diskuzi o něco navýšená. Touto diskuzí se spolky se však radnice neobtěžovala.

Velkou hru s fakty ale naopak rozehrál článek pana místostarosty Guttenberga. Ten úplně pomíjí původní kritiku - se spolky neprojednaného „Strategického plánu rozvoje sportu ve Mšeně pro období 2018-2022“, ale zcela (ne)pochopitelně obrací pozornost k upraveným grantovým pravidlům dle návrhů zastupitelů Pro Mšeno.

V nových pravidlech však problém v zásadě není. Grantová komise byla navíc při rozdělování peněz „nesportovním“ spolkům ve velmi nelehké situaci, protože jí rozpočet původně určil bídných
50 000 Kč. A kdo takto naivně naplnil tuhle rozpočtovou kapitolu? Promiň Jiří, ale byl to starosta!

A když po zveřejnění městského rozpočtu 2019 oficiální dopis několika spolků navrhl navýšení původní částky o stejných 100 procent jako v kapitole sportu, nebyl vůbec na jednání zastupitelstva zařazen! A až následně byla částka administrativně navýšena na 80 000 Kč. Takto má vypadat seriózní jednání?

Závěrem: Hlavní problém nespravedlivého rozdělení financí pro rok 2019 tedy tkví ve velmi chaotické práci vedení města, když pro sportovní spolky (ve Strategickém plánu rozvoje sportu ve Mšeně pro období 2018-2022) nastavilo garantované 1% z rozpočtových příjmů města (tedy 100% navýšení let minulých) a ostatními spolky se vůbec nezabývalo. Jak se však ukázalo, spolky jsou spojité nádoby a řada z nich se tentokrát ozvala! Takže jste vaší chabou obhajobou, pane radní, základní problém rozhodně nevysvětlil.

Václav Novák
člen kontrolního výboru zastupitelstva