Kostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláNa SkaličkáchVojtěchovVečerní kašna

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Obyvatelé Mšena si určili problémy, které je pálí


Mšeno - Zajímavé datum 9. 9. 2019, ale účast občanů bohužel nízká. Na letošním veřejném fóru Desatero problémů města Mšena 2019 se v sále radnice ve Mšeně sešlo 23 lidí včetně zástupců školou povinné mládeže z místní ZŠ. Ovšem i v takto nízkém počtu se účastníkům podařilo pojmenovat dost společných témat k řešení nebo alespoň podnětů k zamyšlení pro vedení města, jak zlepšit život ve městě a jeho částech.

Představujeme tedy letošní plejádu navrhovaných priorit. S nejvyšším počtem hlasů se na první pozici umístilo veřejné WC, následovaly akce na náměstí – koncerty, divadla, jarmark (květen – září), lépe hlídaný lesopark Debř, pumptrack, udržitelnost lékařů, rehabilitace a lékárny, vybudování zpevněné komunikace pro pěší přes park na náměstí (radnice – restaurace U Zlatého lva), nutnost přestavby webu města – přístupnost, bezbariérovost úřadu, maximalizovat snahu o údržbu zeleně (např. vodní vaky, dřevní štěpka), zvýšit povědomí
o pečovatelské službě Domova seniorů Mšeno, zadržování vody v krajině, vyhledávání a využití volných prostor ve městě (volnočasové aktivity, klubovna).

Všechny tyto vybrané problémy pak byly ověřovány mezi občany anketou (v listinné a elektronické podobě) do 27. 9. 2019, celkový výsledek byl pak předán zastupitelstvu města Mšena k projednání na nejbližším zasedání (30. 9. 2019). Pro informaci sděluji, že v době, kdy byl tento článek tvořen, ještě ověřovací anketa probíhala, tudíž nebyly k dispozici výsledky, které z výše uvedených problémů byly anketou ověřeny, či nikoli.

Malé ohlédnutí za loňským Desaterem 2018 aneb co se s vybranými a anketou ověřenými tématy dělo pak. Nejprve je třeba uvést, že jen lusknout prstem s patřičným zaříkávadlem a vše je hotovo, to jde jen v pohádkách. Ale ne vše se děje s dlouhou čekací lhůtou a i když jsou to jen střípky, leccos se podařilo.

Otázka likvidace odpadu po uzavření skládky – město Mšeno je členem dobrovolného svazku obcí EKOD, v rámci tohoto svazku byla založena právnická osoba EKOD Servis s.r.o., jejímž úkolem je zabývat se řešením likvidace odpadu; odbahnění rybníka v Sedlci – po dokončení napojování domácností v Sedlci na kanalizaci bude možné připravit realizaci vyčištění rybníka; vybudování kanceláře pro sociálního pracovníka – bylo realizováno v letošním roce s minimálním nákladem na jeden stůl a tiskárnu, kancelář je v budově radnice k dispozici nejen pro sociálního pracovníka, ale zároveň je využívána Komisí k projednávání přestupků města Mšena, při jednáních je tak zajištěno všem zúčastněným soukromí; byty pro mladé, seniory atd. - byla zadána studie týkající se využití prostoru po bývalém zdravotním středisku za kostelem v Zahradní ulici, studie byla diskutována s veřejností u kulatého
stolu a zejména na zasedáních zastupitelstva a připomínkována, v současné době projednává studii úřad územního plánování, v rámci studie je mimo jiné plánována výstavba nájemních bytů pro mladé a seniory; udržet lékaře a lékárnu – pro ordinaci pediatra je zavedeno zvýhodněné nájemné a podle možností města motivační program pro nově nahlašované pacienty (permanentka na koupaliště při zápisu dítěte k pediatrovi), ve středisku se řeší klimatizace čekáren a ordinací.

Jak to tak bývá, více úkolů stále zbývá k řešení a jsou v pořadí na „čekací listině“. Je třeba si uvědomit, že město má omezený rozpočet a ne vše jde realizovat podle představ. Jedním takovým patrně nereálným úkolem je zajištění bezbariérovosti úřadu – radnice je památkově chráněna a v této souvislosti se s jakoukoli stavební realizací pojí jednání s památkáři, což značně komplikuje celou situaci; navrácení původního povrchu silnice „Na Větráku“ - byl učiněn dotaz na navrácení původního povrchu (z nějakého neznámého důvodu zmizely dlažební kostky a kus komunikace byl nahrazen „fešáckým“ asfaltem), realizace návratu dlažebních kostek sice byla přislíbena,
v současnosti však stav bez kostek stále trvá (jedná se o krajskou komunikaci). Výčtem témat k řešení bychom mohli pokračovat dál a dál, ale každý, kdo ve Mšeně žije, sám vidí, co se podařilo a na čem je třeba zapracovat.

Některá témata nejen z loňského veřejného fóra (ale i z předešlých let) byla zahrnuta do Strategického plánu rozvoje města Mšena, který byl projednán na zasedání Zastupitelstva města Mšena 29. 7. 2019 a je k dispozici na webových stránkách města.

Na závěr děkujeme všem účastníkům veřejného fóra, zejména školní mládeži, která se i letos aktivně zapojila do komunitního plánování zajímavými návrhy na zlepšení života ve Mšeně.

Helena Strnadová
koordinátorka MA21