OlešnoObří hlava a žábaVýstava prací žáků ZUŠ na radniciOltář v kostele sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Školáci si prohlédli i Nelsonovu loď


Už od letošního jara začala Základní škola Mšeno organizovat pro své žáky poznávací zájezd do Velké Británie, konkrétně do oblasti jižní Anglie.

Přihlásilo se 26 žáků ze druhého stupně. Ti pak v pondělí 9. září 2019 vyrazili autobusem přes Německo, Belgii a Francii směrem
k Velké Británii. Doprovod zajišťovali učitelé školy - Jan Podpěra a Zdena Vyhlasová, paní asistentka Klára Güllová a bývalá žákyně školy Eliška Podpěrová. Vedle nich byli na palubě autobusu i dva zkušení řidiči Pavel Osička a Milan Pína, kterým touto cestou děkujeme za bezpečný převoz tam i zpět. O program se nám dále starala naše průvodkyně, slečna Petra Juráčková, která si také zaslouží náš dík za bezproblémový pobyt. Zájezd se uskutečnil pod hlavičkou cestovní kanceláře PRO TRAVEL, která se zaměřuje právě na poznávací i studijní pobyty žáků škol v zahraničí.

Po přeplutí kanálu La Manche začal náš pobyt programem v Londýně. Vystoupili jsme u parku Greenwich, kde se nachází londýnská observatoř, která však v současné době slouží pouze jako muzeum. V Londýně je totiž velké znečištění vzduchu, které brání kvalitnímu pozorování noční oblohy. Nesměli jsme však přehlédnout slavný nultý poledník, který právě tudy prochází. Poté jsme odjeli lodí po Temži k Toweru, kde jsme si mimo jiné prohlédli britské korunovační klenoty. Vedle Toweru se nachází neméně slavný Tower Bridge - padací most. Měli jsme štěstí, že jsme na vlastní oči viděli padání i zvedání tohoto mostu.

Následně jsme se opět lodí přesunuli k London Eye, ze kterého byl nádherný výhled do okolí.

Poté jsme si udělali vycházku kolem některých londýnských pamětihodností. Viděli jsme sídlo britského parlamentu, sídlo britského ministerského předsedy, prošli jsme krásným anglickým parkem k Buckinghamskému paláci, kde sídlí anglická královna Alžběta II. Cestou zpět jsme si prohlédli Trafalgarské náměstí se sochou admirála Nelsona, který padl právě při vítězné bitvě Angličanů nad Francouzi u Trafalgaru. U London Eye jsme vycházkový okruh ukončili. Nastoupili jsme do autobusu a jeli k městečku Hover, kde jsme byli ubytováni v rodinách.

Ve středu jsme vyrazili do přístavního města Portsmouth. Prohlédli jsme si místní pobřeží a navštívili námořní muzeum, kde jsme si podrobně prohlédli dvě historické lodě, z nichž ta slavnější nese název HMS Victory. Na ní velel admirál Nelson britskému lodnímu vojsku a na ní také zahynul.

Odpoledne tentýž den jsme si prošli bývalé hlavní město Anglie - Winchester a navštívili krásnou místní románsko - gotickou katedrálu.

Ve čtvrtek jsme jeli na místo, kde se odehrála bitva u Hastingsu. Na tomto místě je postavené opatství, které samotnou bitvu připomíná. Odpoledne jsme pak měli možnost procházet se po krásných křídových útesech Beachy Head. Na chvilku jsme si pod útesy prohlédli i pláž s mořem.

V pátek jsme jeli do muzea motorismu, které se nachází v bývalém klášteře Beaulieu. V muzeu jsme si prohlédli nejen zajímavá historická vozidla, ale také vozidla z různých filmů nebo z pořadu TopGear. Cestou do muzea i zpět jsme projížděli místním národním parkem, kde se nacházelo mnoho malých koníků i krav, které mají přednost před auty i autobusy.

Odpoledne jsme se prošli kolem prehistorických monumentů Stonehenge. Po jejich prohlídce jsme ještě zamířili do města Salisbury, kde jsme viděli úžasnou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Anglii. V této katedrále jsme měli možnost spatřit originál Velké listiny svobod z roku 1215.

Sobota byl náš poslední den ve Velké Británii. Na celý den jsme zamířili do přímořského letoviska Brighton, kde pro nás byl připraven bohatý program. Absolvovali jsme vyhlídkový „let“ na věži i360 a kochali se pohledem na město z výšky až 138 metrů. Hráli jsme si na pláži a sledovali měnící se hladinu moře při přílivu i odlivu. Navštívili jsme nejstarší fungující mořské akvárium na světě Sea Life, kde jsme mohli vidět zajímavé krmení žraloků a rejnoků. Nakonec jsme se vydali prohlédnout si krásný královský palác Royal Pavilion, který byl postaven v indickém stylu.

Žáci samozřejmě uvítali i možnost nakoupit různé suvenýry i jídlo na cestu zpět. Ve 22 hodin jsme pak z Doveru vypluli trajektem zpět do Francie, odkud jsme po vylodění vyrazili na cestu domů. Bezpečně jsme vystoupili z autobusu ve Mšeně ve 14 hodin.

Ná závěr bychom rádi poděkovali obcím Lobeč a Boreč, které nám poskytly finanční dar, za který jsme mohli zakoupit lístky na návštěvu krásného královského paláce v Brightonu. Tato návštěva byla mimo původní plánovaný program.

Mimo program bylo také svezení v London Eye, za což děkujeme finanční podpoře města Mšena.

Jan Podpěra