Domov seniorů (foto: M.Měšťan)Klika, kostel sv. MartinaSkalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouVojtěchov

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Reakce na článek M. V. Hanzelína


Kanina - Smutný konec jedné školy. To byl titulek pamfletu kaninského občana Michala V. Hanzelína, jehož sídlo se nachází naproti obecní restauraci.

Jeho zajímavý článek o smutném osudu školy jsme si mohli přečíst v minulém vydání Mšenska. Kaninská škola sice stojí na svém místě dodnes, ale nájemce budovy učiliště, které neslo státem evidovaný název Odborné soukromé učiliště, ukončil smlouvu k 31. 8. 2019. Právě tehdy Odborné soukromé učiliště ukončilo svoji činnost. Takže si pisatel už nebude zaměňovat zkrácené názvy s obecním úřadem (OU a OÚ).

Odborné učiliště bylo zřízeno v roce 1964 rozhodnutím Středočeského krajského národního výboru (SKNV). Ve školním roce 2006/2007 Krajský úřad Středočeského kraje zrušil rozhodnutí SKNV a převedl učiliště ve formě odloučeného pracoviště pod Odbornou školu zahradnickou v Liběchově. Toto partnerství vydrželo do konce školního roku 2007. Příčin bylo několik, především krácení dotací na provoz, převod prosperujících učňů do Liběchovského učiliště a v neposlední řadě než ředitelství vydalo rozhodnutí o zrušení Odborného učiliště Kanina, odvezlo vše potřebné pro praktickou výuku. Od roku 2007/2008 skončilo učiliště pod soukromou Střední školou fotografickou, filmovou a televizní se sídlem ve Skalsku. Od roku 2008 bylo kaninské učiliště v soukromém provozu. S omezenou státní dotací.

Ve školním roce 2018/2019 z 34 žáků a žákyň obdrželo výuční list na 32 absolventů za dozoru 21 pedagogických pracovníků.

Od roku 1964 do roku 2019, kdy odborné učiliště ukončilo činnost, bylo vyřazeno 1238 absolventů všech profesí tohoto učiliště.

Jakékoli akce učiliště byly smluvně zajištěny s objednatelem s finanční úhradou. Pro naši obec nebyla žádná smlouva od roku 2009 uzavřena. V této souvislosti musím konstatovat, že právě vy, pane Hanzelíne, jste využíval dobrodiní žáků v jejich osobním volnu ve svůj prospěch. Zadával jste jim různé práce s odměnou jedné tatranky. A to do doby, než musel ředitel učiliště vydat zákaz k takovému využívání žáků z vaší strany.

Ve svém článku operujete několika miliony korun, nevím, jak jste k tomu dospěl, ale za posledních pět let obec na opravy hlavní budovy učiliště, kterou měla do 11. 11. 2019 v částečném vlastnictví, investovala 980 000 korun.

Středočeský krajský úřad se od roku 2000 investičně nepodílel na údržbě hlavní budovy a od učiliště pobíral roční nájemné, a to vzhledem k tomu, že do stávajícího komplexu provedl vestavby, aniž by tuto budovu vlastnil. Na základě kupní smlouvy č. S-8636/MJT/2018 ze dne 2. 10. 2019 byl veškerý majetek převeden prodejem na obec Kanina (LV 10001). Tak, jak je uvedeno v provedeném vkladu do katastru nemovitosti s právními účinky k 7. 10. 2019. Takže musím pisatele informovat o nehorázné lži o majetku. Sám by rozhodně neinvestoval do majetku, který mu nepatří.

Obec nese právní povinnost pečovat a účelně vkládat investice do majetku, který má ve své správě, z pronájmu realizovat hospodaření obce. K tomu má svůj obecní roční rozpočet a plné právo.

V další novinové polemice musím konstatovat, že obecné podmínky pro přijímání žáků ke vzdělávání učebních oborů pro kaninské učiliště se řídilo zákonem 561/2004 Sb., č.500/2004 Sb. a vyhlášky 671/2004 Sb. v plném znění s lékařským posouzením jednotlivce. Vyšší počet pedagogických pracovníků odpovídá zaměření učiliště na žáky s lehkým a středním mentálním postižením. Neumím si, pane Hanzelíne, představit, že by se některý z učňů při otročení na vašem majetku zranil, nedoplatil byste se.

Kapacita učiliště byla naplněna od roku 1995 jen z 1/3. Vzhledem k růstu cen energie, topného media, mzdám personálu a zvýšeným provozním cenám dopravného včetně nájemného za pronajaté pozemky, vedení učiliště už letos v březnu vydalo statut k ukončení své činnosti k 31. 8. 2019. Bylo to svobodné rozhodnutí odborného učiliště, které bylo ze strany dotčených respektováno.

Vracím se k úvodu tohoto článku. Pane autore, každý vlastník své nemovitosti se snaží vytvořit si prostředí v trendu současné doby. I když ve vašem případě je to naopak, nač potom tu závist proti ostatním. Vytváříte si nepřekonatelnou hradbu před svým žitím. Pracujte účelně ve prospěch své rodiny a svého majetku. Ponechte osočování spoluobčanů, kteří pro obec ve svém volnu ledacos vykonali, a zeptejte se sám sebe, co jste pro obec vykonal vy.

Až se vaše děti zeptají: „Tati, co jsi pro nás a obec, kde jsme se narodily, vykonal?“ „Nic. Napsal jsem několik nesmyslných novinových článků.“ Účelná práce člověka šlechtí. Nesmyslná mu bere roky života.

Václav Tomek, kaninský kronikář