Večerní kašnaSkalní útvar PokličkyVýstava prací žáků ZUŠ na radniciNáměstí Míru ve Mšeně

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Mšeno bylo součástí analýzy inteligentních měst


Mšeno - Město Mšeno bylo vybráno jako jedno z dvaceti sídel ve Středočeském kraji, ve kterých před časem proběhl vědecký průzkum v rámci projektu „Analýza potřeb a předpokladů pro řízení konceptu Smart Cities ve Středočeském kraji“. Tato analýza vznikla v období od března do srpna 2019.

Zadavatelem analýzy je Středočeské inovační centrum (dále jen SIC). Zpracovatelem analýzy je Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (dále jen ČVUT UCEEB). Na analýze pracoval tým složený z odborníků na urbanismus, sociologické metody, specialisté na komunikační technologie a energetiku a odborníci na management projektů v oblasti Smart Cities.

Analýza sestává ze tří hlavních oddílů, a to analýza sekundárních dat, analýza terénního šetření, případová studie, workshop i závěry a doporučení.

Naše město bylo vybráno jako vhodný subjekt pro vytvoření případové studie v bodě B. Celá obsáhlá analýza je ke stažení na stránkách https://s-ic.cz/cs/region/dokumenty/ a má více než 120 stran. Případová studie začíná na straně 91.

V průběhu tvorby analýzy projektový tým mimo jiné navštívil vybrané obce a díky navázané spolupráci bylo Mšenu nabídnuto zapojit se do evropského výzkumného projektu H2020 zaměřeného na Energetickou unii jakožto implementační partner hlavního garanta projektu, kterým je ČVUT UCEEB. Tento víceletý projekt s názvem „SMART4Real“ propojuje výzkumná pracoviště ze čtyř zemí EU s municipalitami a měl by přinést posun v energetické samostatnosti obcí a regionů. Grantová žádost byla podána v září do programu EU pro podporu vědy „Horizont 2020“ a nyní čekáme na její vyhodnocení.

Ing. Martin Mach, starosta města Mšena