Náměstí Míru ve MšeněRájNa SkaličkáchPohled na Mšeno od severu

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 24 ze dne 11.12.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 24 konané dne 11.12.2019

Usnesení č. 1/24/2019
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 rozpočtu města na rok 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/24/2019
RM schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo číslo sml. objednatele: S-4680/DOP/2018, číslo sml. zhotovitele: 118029/SaM/CL/2018 ze dne 11.7.2018 ve znění Dohody o narovnání čj. S-4680/DOP/2018/1 formou Dodatku č. 1 ze dne 6. 5. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 8. 2019 na veřejnou zakázku s názvem: ,,II/273 Mšeno, průtah" mezi smluvními stranami - objednatelem č. 1 Středočeským krajem, objednatelem č. 2 městem Mšenem a dodavatelem SaM silnice a mosty a.s.,
kterým se mění cena díla z původních 39.706.368,82 Kč na novou cenu díla dle tohoto Dodatku č. 3, a to: Cena bez DPH 32 844 205,28 Kč, DPH 6 897 283,11 Kč. Celková cena včetně DPH 39 741 488,39 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/24/2019

RM schvaluje na základě žádosti odměnu řediteli Základní umělecké školy Mšeno, příspěvkové organizace, Mgr. Č. H. za období červenec - prosinec 2019 v souladu s předloženým plněním „Kritérií hodnocení ředitelů školních příspěvkových organizací města“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/24/2019
RM schvaluje uzavření MŠ Mšeno, p. o. v roce 2020 dle předložených termínů, a to:
- v době konání školy v přírodě 11.5.2020 - 16.5.2020
- v době letních prázdnin 20.7.2020 - 9.8.2020 a 24.8.2020 - 31.8.2020
(školní rok bude zahájen podle vyhlášky MŠMT v úterý 1.9.2020)
- v době vánočních prázdnin 24.12.2020 – 3.1.2021.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/24/2019
RM schvaluje pronájem bytu a smlouvu o pronájmu bytu č. 4 v domě č. p. 38 ve Mšeně – ul. Masarykova (byt 2 + 1 v 1. NP, 1 kuchyň, 2 pokoje, předsíň, koupelny, WC, spíž a kolna), celková podlahová plocha včetně příslušenství činí 78,02 m2 panu T. Ž. za cenu 77 Kč/m2, tj. celkem 6.008 Kč měsíčně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na 12 měsíců, s inflační doložkou. Zveřejnění záměru bylo schváleno Radou města Mšena dne 06.11.2019, číslo usnesení 14/21/2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/24/2019

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu ateliéru v domě čp. 38 v Masarykově ulici ve Mšeně. Ateliér v podkroví: kuchyň 9,14 m2, pokoj 27,65 m2, pokoj 14,36 m2, předsíň, koupelna, WC – celková podlahová plocha 57,3 m2. Minimální nájemné je stanoveno ve výši 60 Kč/m2 celkové podlahové plochy bytu měsíčně. V ceně nejsou zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/24/2019
RM schvaluje plán zimní údržby chodníků a komunikací. Plán se schvaluje na dobu neurčitou.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.