Skalní kaplička v Boudecké rokliOlešnoRadnice v ziměOltář v kostele sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 22 ze dne 13.11.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 22 konané dne 13.11.2019

Usnesení č. 1/22/2019
RM projednala návrh rozpočtu města na rok 2020 a plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti města Mšena na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022 a doporučuje zastupitelstvu města předložený návrh schválit.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/22/2019
RM projednala a doporučuje ZM schválit OZV města Mšena o:
- místním poplatku ze psů
- místním poplatku za užívání veřejného prostranství
- přílohu č. 2 vyhlášky o poplatku za komunální odpad
- o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Mšena
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

Usnesení č. 3/22/2019
RM schvaluje s platností od 01.01.2020 nové ceníky služeb DSM Mšeno: Ceník - Domov pro seniory, Ceník - Pečovatelská služba, Ceník - Denní stacionář, Ceník - Sociálně aktivizační služby.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/22/2019
RM projednala a doporučuje zastupitelstvu města schválit upravený JŘZ v Čl. 8.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.