Radnice v ziměBrusnéRadnice na náměstí Míru, foto: HN - René VolfíkVěž kostela sv. Martina

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Deník zastupitele: Jiří Guttenberg st.


Vážení spoluobčané, 20. května se uskutečnilo řádné zasedání zastupitelstva města (ZM), kde jedním z bodů byla „Studie Zahradní“, ke které se opět vedla vcelku bouřlivá diskuze.

Na předešlém jednání zastupitelstva (18. března), které bylo svoláno mimořádně na náš návrh právě kvůli „Studii Zahradní“, byla projednávána především tato studie, která řeší lokalitu v místě bývalého zdravotního střediska. Jak už jsem psal v minulém vydání, jedná se o investici za 80 - 100 milionů korun, a přesto k tomu proběhly zatím pouze tři veřejné debaty. To je podle mne velmi málo na to, o jak zásadní proměnu území se jedná a jaké finanční prostředky na to budou muset být v budoucnu vynaloženy. Rozhodnutí vedení města je ale zřejmé - už v únoru chtělo vedení města na jednání ZM odsouhlasit variantu A. Nakonec byla na zasedání ZM 18. 3. 2019 vytvořena tzv. pracovní skupina, složená ze zastupitelů, která měla za úkol o studii dále diskutovat. Na jediné schůzce pracovní skupiny, kde bohužel nebyli přítomni autoři studie, jsme došli k závěru, že další schůzky a diskuze nemají smysl, protože naše názory jsou rozdílné a ke shodě asi nemůžeme dojít. My jsme chtěli minimálně ještě jednu další studii, která by přinesla jiný pohled na řešení lokality. To se ale ukázalo jako nepřijatelné pro koaliční zastupitele. No a my jsme zase nechtěli diskutovat o jediné možné variantě ve třech provedeních.

Myslím si, že chyba vznikla úplně na začátku myšlenky řešení daného území. Z veřejných debat totiž vzešly nápady a podněty, jak území využít. Přestože nápadů a podnětů bylo opravdu mnoho a mezi nejvíce zastoupené patřily parkoviště, knihovna a byty, v zadání ke zpracování studie zůstaly pouze knihovna a byty s poznámkou, že má být vyřešeno parkování v lokalitě. Parkoviště se sem ale prý urbanisticky nehodí, což ovšem při debatách s občany nikdy nezaznělo. To jsme se dozvěděli až na jednání ZM a po zpracování stávající studie.

Je škoda, že město nevyhlásilo veřejnou soutěž na zpracování řešení lokality Zahradní, kde by dalo volnou ruku architektům, aby mohli do svých návrhů zapracovat většinu závěrů z veřejných debat, a město i občané by tak mohli vybírat nejen z několika rozdílných návrhů, ale určitě by vzniklo i více nápadů a variant řešení dotčeného území. Z těchto návrhů by pak mohla vybírat veřejnost, ZM či nějaká odborná porota nejlepší řešení lokality Zahradní a první tři autory odměnit předem danou finanční částkou. Pak by se debata nevedla o tom, zda bude v lokalitě knihovna a byty ve variantě A nebo knihovna a byty ve variantě B nebo knihovna a byty ve variantě C. Výsledkem pak je, že zde bude knihovna varianty A a byty varianty B. To proto, aby zde vzniklo údajně více parkovacích míst. I když podle mne je to umělé navýšení, a tak zde bude pořád parkovacích míst nedostatek. Ale to ukáže až čas, zda se mýlím, nebo mám pravdu. Každopádně pokud zde ten deficit parkovacích míst vznikne, už to nebude mít žádné řešení.

Ptáte se, proč zde píši znovu o „Studii Zahradní“? Především z toho důvodu, že jsem opravdu přesvědčený o tom, že se vedení města zbytečně unáhluje s tak zásadním rozhodnutím o využití tohoto území. Na jednání ZM 20. 5. 2019 jsme se navíc dozvěděli, že ZM studii neschvaluje, ale bere ji pouze na vědomí, a tak je jasné, že studie bude přijata městem v navrženém provedení, a pak už nebude možné využití území jakkoli měnit. Pokud bych mohl, tak bych rozhodně hlasoval proti této studii. Ne proto, že by se mi návrh vyloženě nelíbil, ale protože nejsem přesvědčený o tom, že se jedná o nejlepší možné řešení pro Mšensko a jeho občany. A protože jsem neviděl žádný jiný návrh než knihovna a byty třikrát jinak. Dalším důvodem je také závaznost studie. Územní studie je totiž důležitým dokumentem pro budoucí využití daného území. Není to tedy „nějaký nezávazný dokument“, protože po projednání bude vložen do evidence územně plánovací činnosti a bude se k němu přihlížet jako k podkladu pro rozhodování v území. Tedy jestliže se jednou rozhodne o místním uspořádání objektů a jejich využití, už nebude možné dané území řešit jinak, minimálně po dobu osmi let. Proto si myslím, že by bylo vhodné najít společné řešení, které bude vyhovovat požadavkům občanů a potřebám daného území. Zkrátka by měl podle mě vzniknout nějaký kompromis řešení území.

To, že jsou potřeba byty pro mladé a nová knihovna, svým názorem nezpochybňuji. Dokážu si ale představit i jiné řešení, které bude obsahovat vedle knihovny s byty také buď malé parkoviště nebo třeba jen malý parčík s dětským hřištěm nebo něco úplně jiného, užitečného pro všechny občany a návštěvníky města. Co už potřebujeme opravdu naléhavě, je veřejné WC, protože stávající veřejné WC v podobě TOI za kostelem není zrovna reprezentativní.

Dalším z bodů jednání ZM bylo rozdělení finančních prostředků sportovním organizacím a zájmovým spolkům v rámci grantového řízení. Jsem velmi rád, že se podařilo navýšit objem finančních prostředků na tyto účely a za to bych chtěl vedení města, grantové komisi a celému zastupitelstvu poděkovat.

Blíží se také dokončení rekonstrukce Mělnické ulice. Výsledek si každý může prohlédnout sám. Já se přiznám, že mně se celkové řešení moc nelíbí. Obzvláště pak dlážděné napojení do jednotlivých ulic a celé vydlážděné náměstíčko. Obávám se, že opět klesne počet parkovacích míst oproti stavu, který byl před rekonstrukcí (musím přiznat, že to ještě spočítané nemám). Co se mi na Mělnické líbí, je technické řešení podél hřbitova, kde naopak potřebná parkovací místa vznikají. Musím si ještě celou ulici projít, až bude vše dokončené a budou hotové všechny detaily. Uvítal bych také názory na tuto akci od vás, občanů. Můžete nám je napsat na naše stránky www.promseno.cz. Uvítáme názory jak negativní, tak pozitivní. A budu moc rád, když pozitivní převáží nad těmi negativními. To, aby si někdo nemyslel, že chci pouze kritizovat a pozitivní názory nechci slyšet.

Jsem moc rád, že naše iniciativa na změnu dopravního značení na náměstí byla vyslyšena a k úpravám značení dojde. Neviděl jsem finální návrh změny dopravního řešení, ale věřím v odbornost Vaška Házeho, který jej připravil. Za to bych chtěl poděkovat.

Jiří Guttenberg st.
Pro Mšeno