Skalička v ziměMěstské lázně - koupalištěHistorická listina z roku 1352 - více v kapitole HistorieSedlec

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 16 ze dne 07.08.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 16 konané dne 07.08.2019

Usnesení č. 1/16/2019
RM projednala opakovanou stížnost majitele nemovitosti Na Skaličkách č. p. 23 a 4
ve Mšeně na poškození jeho domu při rekonstrukci ulice. RM nesouhlasí s tvrzením stěžovatele, že škody na objektu byly způsobeny stavbou města.
Hlasování:
3 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/16/2019
RM projednala a bere na vědomí „Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za období 01.2019 – 06.2019“ Základní umělecké školy Mšeno, p. o..
RM projednala a bere na vědomí „Rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu příspěvkové organizace – ZUŠ Mšeno, p. o.“ k 30.06.2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/16/2019
RM projednala a bere na vědomí „Čerpání rozpočtu – Domov seniorů Mšeno, p. o.
(DpS, PS, Dst, SAS) k 30.06.2019“ Domova seniorů Mšeno, p. o..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/16/2019
RM schvaluje „Úpravu plánu č. 1“ rozpočtu ZŠ Mšeno, p. o. na rok 2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/16/2019
RM projednala a bere na vědomí „Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) za období 01.2019 – 06.2019“ Základní školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/16/2019
RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ Mšeno, p. o.
ve výši 300.000 Kč, které budou použity na zaplacení faktur projektu IROP.
RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ Mšeno, p. o.
ve výši 84.500 Kč, které budou použity na zaplacení studie, podkladů pro podání žádosti o dotace na odvětrání ZŠ Mšeno.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/16/2019
RM schvaluje pronájem areálu koupaliště ve Mšeně České televizi na natáčení TV filmu
o Evě Pilarové ve dnech 09.09.2019 – 18.09.2019 za cenu 195.000 Kč bez DPH včetně služeb.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/16/2019
RM schvaluje pronájem části koupaliště na akci „Cyklotrek“, která se bude konat dne 05.10.2019 se startem na koupališti ve Mšeně. Doba pronájmu od 7:30 hod. do 20:00 hod. Pořadatel zaplatí za každého účastníka závodu 1 Kč.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/16/2019
RM schvaluje na základě žádosti uspořádání veřejného blešího trhu na nám. Míru
dne 24.08.2019 v dopoledních hodinách a zároveň schvaluje bezplatné zapůjčení prodejních stánků města na akci. Odpovědná osoba Julie Fric Krauskopfová.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/16/2019
RM schvaluje „Zprávu o plnění plánu zlepšování MA 21 za rok 2018“.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/16/2019
RM schvaluje vstupné ve výši 100,- Kč na akci pořádanou městem Mšenem s názvem „Poslední koupání“, která se uskuteční na koupališti ve Mšeně dne 31.08.2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/16/2019
RM revokuje usnesení RM č. 8/8/2019 ze dne 06.03.2019
v části: „RM schvaluje prodej starých původních poškozených křesel z koupaliště za cenu 100 Kč /kus“ a nahrazuje jej usnesením ve znění: „RM schvaluje prodej starých původních poškozených křesel z koupaliště obálkovou metodou nejvyšší nabídce“. Nabídky se podávají do 30.08.2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 13/16/2019
RM schvaluje prodej nové velké čedičové dlažby (kamenů) za cenu 3.000 Kč/1 tuna.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.