SedlecSousoší panny Marie, foto: Petra NejedláVítejte ve MšeněPamátník mistra Jana Husa, foto: Petra Nejedlá

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Vyhláška města Mšena č. 1/2019


MĚSTO MŠENO
náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 1/2019 o nočním klidu,
kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována

Zastupitelstvo města Mšena schvaluje a vydává dne 29.07.2019 v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ust. § 5 odst. 6) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší a při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.

Čl. 2

Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny ranní1.

Čl. 3

 1. Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší:

Doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 hodin do 06:00 hodin, a to v následujících případech:

  1. v noci z 31. prosince na 1. ledna

  2. v noci z 30. dubna na 1. května - „Pálení čarodějnic“ u Jezera

  3. v době konání tradičních jednodenních akcí (v noci příslušného dne konání):

 • „Plovárna“ - třetí nebo čtvrtá sobota v měsíci červnu

 • „Poslední koupání“ - první nebo druhá sobota v měsíci září.

 1. Stanovení výjimečných případů, při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována:

Doba nočního klidu se nevymezuje, a to v následujících případech:

 • v noci z 14. na 15. září 2019 (natáčení České televize Praha TV filmu o Evě Pilarové).

 1. Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1. písm. c) tohoto článku bude zveřejněna městským úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4

Zrušovací a závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Mšena č. 1/2018 o nočním klidu,kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, ze dne 11.06.2018.

 2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem ode dne zveřejnění.Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.07.2019
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce Městského úřadu Mšeno.
Sejmuto z úřední desky dne:


1 § 5 odst. 6) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění