Busta F.PalackéhoBrusnéMasarykova škola ve MšeněNáměstí Míru panoramaticky

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Deník zastupitele: J. Guttenberg


Vážení spoluobčané, chtěl bych vás opět informovat o naší snaze pracovat ve prospěch Mšenska a jeho obyvatel. Na posledních dvou zastupitelstvech jsme řešili projekt „rekonstrukce ulice Mělnická“, kde je na vjezdech do ulic Žižkova, Tyršova a Husova pokládána nepravidelná kamenná dlažba (kočičí hlavy), a zcela jasným záměrem je pokračovat touto dlažbou v celé délce všech ulic a přidat k tomu dokonce i ulici Palackého.

Vycházím z vyjádření představitelů vedení města a především z názoru památkářů. Mně osobně se dlažba jako povrch komunikace nelíbí, to přiznám otevřeně.
Z hlediska komfortu bydlení občanů našeho města je podle mne mnohem lepším povrchem asfalt. Dlažba, navíc nepravidelná, způsobuje hlučnost, otřesy a vyšší prašnost. Do ulic, kde je hustý provoz, podle mne zkrátka dlažba nepatří. Veřejně deklaruji, že budu proti tomu, aby se v budoucnu v našem městě používala dlažba jako povrch komunikací i chodníků. Názor změním jedině tehdy, když si to vy, občané, budete sami většinově přát. Potom dlažbu kdekoliv ve Mšeně, ač nerad, podpořím. Na zastupitelstvu slyším názory, že o podstatných věcech, které se týkají našeho města, musíme rozhodovat my, zastupitelé. Souhlasím, ale s tím rozdílem, že zastávám názor, aby se na důležitých rozhodnutí podíleli i občané, kterým se my zastupitelé musíme zodpovídat.

Diskuzi nyní vedeme také u projektu „Studie lokalita Zahradní“. Na základě požadavků vzniklých ze setkání s občany byla zadána studie, jež měla mimo jiné v zadání vyřešit parkování vozidel v místě. V textové části předložené studie jsme se dočetli, cituji: „Oproti doporučeným počtům parkovacích stání dle ČSN 6110, tabulka 34., vzniká v lokalitě různě velký deficit. S ohledem na charakter navrhovaného sociálního bydlení, určeného částečně pro seniory, lze však předpokládat, že skutečná potřeba parkování nebude tak dramatická“. Dnes má však téměř každá rodina (i sociálně slabá) minimálně jedno auto a je stále více aktivních seniorů, kteří také mají auta. Situace nakonec v místě může být tedy více než dramatická, a pokud se projekt bude realizovat podle vedení města, už nebude způsob, jak to v budoucnu vyřešit. K této studii jsme sepsali mnoho připomínek a připomínky napsali i další občané našeho města. Považuji za důležité vám sdělit, že rada města po jediném jednání vyhodnotila všechny pro a proti, a doporučila zastupitelstvu ke schválení variantu A. Na jednání zastupitelstva dne
18. 2. 2019 se vedla k tomuto projektu diskuse (zápis je na stránkách města Mšena), kde jsme byli poučeni o tom, že vlastně nerozumíme urbanismu a vedení města s našimi připomínkami nesouhlasí.

Na dalším jednání dne 18. 3. 2019, které jsme svolali především kvůli projektu „Studie lokalita Zahradní“, se vedla opět obsáhlá diskuse. Naším záměrem bylo, aby vznikl ještě další návrh řešení uvedeného prostoru, protože nyní se vede debata pouze o jedné možnosti ve třech variantách, a to se nám nelíbí. Přečtěte si opět zápis, kde je celá debata popsána. Jen zdůrazním, že se jedná o projekt, který bude město stát cca 80 – 90 milionů korun. Podle nás vedení města zbytečně spěchá na závažné rozhodnutí, které celou tuto lokalitu ovlivní na dalších nejméně 150 let.

My navrhujeme, aby v prostoru vzniklo malé parkoviště s parčíkem, které by mohli využívat turisté a občané Mšena dojíždějící sem na nákupy, za službami či prací. Mně osobně by takové parkoviště nevadilo. O přestávce jednání zastupitelstva jsem vedl zajímavý rozhovor s občankou města, které se naopak parkoviště v tomto místě příčí a je zásadně proti. Já ten názor respektuji, a když těch názorů uslyším víc, než těch, aby zde bylo parkoviště, tak to opět, ač nerad, podpořím. V souvislosti s tím bych chtěl na vás všechny apelovat, abyste se zúčastňovali jednání zastupitelstva, protože jedině tak dokážete ovlivnit dění v našem městě. My, zastupitelé sdružení Pro Mšeno, jsme opravdu nepřišli nic bořit a nechceme dělat ve Mšeně zle, jak je nám podsouváno. My chceme Mšensko, kde se bude především lidem dobře a spokojeně žít. Víme, že architektura a urbanismus jsou důležitou součástí rozvoje města. Ale na rozdíl od vedení města jsme přesvědčeni, že neméně důležitou součástí rozvoje města jsou také jeho občané a jejich názory. Pokud nám budete chtít jakýkoli váš názor, podnět či problém sdělit nebo nás budete chtít požádat o pomoc, navštivte naše stránky www.prosmseno.cz, kde nám můžete nechat vzkaz a kde vás budeme podrobně informovat o všech našich krocích.

Jiří Guttenberg st., Pro Mšeno