Pohled na Mšeno od severuSkramoušVítejte ve MšeněSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Městská památková zóna: ani památkáři nemohou vše


Mšeno - Mnozí vlastníci domů v našem městě se setkali s těžko řešitelnými problémy při opravách domů umístěných v Městské památkové zóně Mšeno (dále jen MPZ).

Často nepřekonatelnou překážkou se stávají názory zaměstnankyně Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (dále jen NPÚ) Mgr. Jany Berkové, které jsou následně převzaty do závazných stanovisek, a rozhodnutí oddělení památkové péče, odboru školství a kultury Městského úřadu Mělník.

Vyskytl se však již případ, kdy důsledným uplatněním práva bylo dogma paní magistry prolomeno a bylo konstatováno, že postup oddělení památkové péče, odboru školství a kultury Městského úřadu Mělník je protizákonný.

Rozhodnutím oddělení památkové péče, odboru školství a kultury Městského úřadu Mělník ze dne 27. 6. 2018 byla zamítnuta žádost majitelky domu paní V. H., o vydání závazného stanoviska k zateplení severní stěny domu v ulici Cinibulkova ve Mšeně.

Navrhované zateplení bylo po úpravách specifikováno aplikací Lignoporu o tloušťce 160 mm, (na vrstvě polystyrenu je deska heraklitu), která bude opatřena následným nahozením omítkou.

Oddělení památkové péče MěÚ Mělník si vyžádalo vyjádření NPÚ a aniž by dále zjistilo skutečný stav věci, vydalo na základě vyjádření NPÚ (které má mít pouze doporučující charakter) zamítavé rozhodnutí a zateplení domu paní V. H. fakticky zakázalo i přes skutečnost, že v žádosti paní V. H. poukazovala na špatnou tepelnou izolaci stávající zdi s jejím možným promrzáním.

Své rozhodnutí oddělení památkové péče Mělník odůvodnilo tvrzením, že podle jejich názoru je zateplování fasád na území městské památkové zóny značně problematické, jelikož jsou při něm používány novodobé materiály, dochází k druhotnému přidávání hmoty k objektu a v souvislosti s tím také ke změně stávajících proporcí. Takto ošetřené fasády se vyznačují nepřirozenou rovinností. Závěrem správní orgán prvního stupně argumentuje snahou předejít vzniku precedentu pro ostatní vlastníky nemovitostí v předmětné MPZ.

Proti rozhodnutí podala paní V. H. dne 11. 7. 2018 odvolání. Věc byla postoupena k rozhodnutí Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje dne 18. 1. 2019 zcela zásadně změnil výrok napadeného rozhodnutí.

V odvolacím řízení Krajský úřad rozhodl, že zateplení severní stěny domu v obci Mšeno materiálem Lignopor o tlouštce 160 mm je podle § 14 odst. 2 a 3 zákona o státní památkové péči z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné.

V odůvodnění rozhodnutí odvolacího orgánu je pak stěžejní právní úvaha, kdy názor MěÚ Mělník
vycházející z vyjádření Mgr. Berkové, že pakliže je zateplování fasád dnes považováno za zcela běžný jev, je to důvodem, proč by tomu tak nemělo být v památkových zónách, je nepodloženým a k předmětné věci blíže nespecifikovaným názorem.

Stejně tak nelze akceptovat odůvodnění o nepřípustnosti předmětného záměru zamezením vzniku precedentu pro nakládání s nemovitostmi v MPZ Mšeno. Takovýto způsob zdůvodnění je v rozporu s právními předpisy, neboť správním orgánům není umožněno posuzovat žádost a rozhodovat o právech účastníka řízení na základě neexistujících případů, v tomto případě na základě případné budoucí stavební činnosti na dotčeném území.

Odvolací správní orgán dospěl k závěru, že navržené zateplení severní stěny předmětného domu systémem Lignopor o tloušťce cca 160 mm, na kterém bude naneseno klasické omítkové souvrství, nepoškodí zájmy státní památkové péče uplatňované v MPZ Mšeno.

Podstatné je pak konstatování Krajského úřadu Středočeského kraje, že správní orgán prvního stupně, kterým bylo oddělení památkové péče, odboru školství a kultury Městského úřadu Mělník, při rozhodování porušil zákon v ustanoveních § 3 a § 68 odst. 3 správního řádu v souvislosti s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči.

Věřím, že v našem městě začne vítězit zdravý rozum a nebude nutné se takto složitou cestou dovolávat práva na zkvalitnění bydlení ve vlastních domech. V uvedeném případě to trvalo dlouhých 7 měsíců.

(Uvedené citace z rozhodnutí byly použity se souhlasem účastníka řízení paní V. H.)

Podrobnější informaci budete moci najít na našich webových stránkách www.promseno.cz, které budou v nejbližší době spuštěny v aktuální podobě.


Ing. Jaromír Flígl, Pro Mšeno