VojtěchovHradskoVojtěchovBusta F.Palackého

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 12 ze dne 29.05.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 12 konané dne 29.05.2019

Usnesení č. 1/12/2019
RM schvaluje prodej asfaltového recyklátu za cenu 100 Kč včetně DPH za 1 tunu.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/12/2019
RM schvaluje plán zlepšování činnosti a aktivit města Mšena v rámci MA 21 a NSZM na r. 2019:
1. Akreditované vzdělávání koordinátorky (účast na jednom ze školení v průběhu roku 2019 dle plánu NSZM): v březnu absolvována Jarní škola ZM/Liberec, v květnu absolvováno povinné Základní školení koordinátorů k MA21. Koordinátorka se zúčastní do konce roku 2019 akreditovaného školení v rámci nových kritérií pro kategorii C na rok 2019; prostřednictvím Dataplánu formou e-learningu obhajoba „zlatého certifikátu“.
Termín: během roku 2019
Odpovědnost: koordinátorka, politik MA 21 a NSZM (dále jen „politik“).
Realizace: tajemník
2. Medializace aktivit Zdravého města Mšena a Místní agendy 21 (uveřejnění min. 2 článků v médiích (Mšensko, regionální tisk).
Termín: v průběhu roku 2019.
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
Realizace: politik, koordinátorka
3. Zveřejňování všech aktivit na webových stránkách města v rubrice MA 21 A NSZM.
Termín: v průběhu roku 2019.
Odpovědnost: koordinátorka
Realizace: koordinátorka.
4. Zveřejňování aktivit v celostátní databázi MA 21.
Odpovědnost: koordinátorka
Termín: v průběhu roku 2019.
Spolupráce: CENIA.
5. Příprava, realizace a vyhodnocení celostátních kampaní a dalších aktivit
duben - DEN ZEMĚ
červen - DNY BEZ ÚRAZŮ
říjen - DNY ZDRAVÍ
Odpovědnost: politik, koordinátorka
Realizace: politik, koordinátorka, komise MA21 a NSZM, organizace zřizované městem a sportovní a jiné spolky.
6. Plánování s veřejností – uskutečnit 2 kulaté stoly (1x za půl roku) na předem stanovená témata v oblasti rozvoje města, revitalizace zeleně, krajiny, budování dětských hřišť apod.
Termín: 1. setkání v první polovině roku 2019 - „Aktualizace strategického plánu“ dne 19.06.2019 a 2. v druhé polovině roku 2019 (bude upřesněno dodatečně).
Odpovědnost: politik, koordinátorka, komise MA 21 a NSZM.
7. Plánování s veřejností – uspořádání Fóra Zdravého města – Desatero problémů města Mšena.
Termín: 09.09.2019
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
8. Rozšířit a zkvalitnit partnerskou spolupráci se spolky (se ZŠ a MŠ, DSM a ZUŠ jsou již smlouvy o partner. spolupráci uzavřené a spolupracuje se zejména v rámci celostátních kampaní).
Termín: v průběhu roku 2019.
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
Spolupráce: výše uvedené organizace.
9. Zpracovat a předložit zprávu o aktivitách akcí v rámci MA 21 a NSZM za rok 2019 a připravit plán zlepšování na rok 2020.
Termín: do 31.01.2020.
Odpovědnost: politik, koordinátorka.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/12/2019
RM schvaluje a vydává Nařízení města Mšena č. 2/2019, kterým se mění nařízení č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád.
(změna přílohy č. 1 a zrušení nařízení č. 2/2017, kterým se mění nařízení města Mšena č. 1/2017)
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.