Obřadní síň radniceSkramoušHra světelSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Nařízení města č. 2/2019


MĚSTO MŠENO
náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno

RADA MĚSTA

Nařízení města Mšena
č. 2/2019,
kterým se mění nařízení města Mšena č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád

Rada města Mšena schvaluje a vydává dne 29.05.2019 v souladu s ust. § 11 odst. 1) a §  102 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 18 odst. 1) a 3) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1


Tímto nařízením se mění nařízení města Mšena č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád, ze dne 5.4.2017, ve znění nařízení města Mšena č. 2/2017, kterým se mění nařízení města Mšeno č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád, ze dne 17.5.2017, takto:

Příloha č. 1 nařízení města Mšena č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád, se nahrazuje novou, která tvoří přílohu tohoto nařízení.

Čl. 2


  1. Zrušuje se nařízení města Mšena č. 2/2017, kterým se mění nařízení města Mšeno č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád, ze dne 17.5.2017.

  2. Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Jiří Guttenberg, v. r.                    Ing. Martin Mach, v. r.
místostarosta                             starosta města


Vyvěšeno na úřední desce MěÚ Mšeno: 30.05.2019
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce.

Sejmuto: …………..


Příloha nařízení města Mšena
č. 2/2019,
kterým se mění nařízení města Mšena č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád


Příloha č. 1
nařízení města Mšena č. 1/2017, kterým se vydává tržní řád


Seznam míst pro nabídku a prodej zboží a poskytování služeb a kapacita těchto míst


Náměstí Míru :


  • chodník před čp. 279 (zelenina) - obdélník o rozsahu 0,75 x 9,00 m přiléhající k provozovně, vymezený rozvaděčem elektro a dopravní značkou, zařízení – prodejní stojany, přepravky

  • chodník před čp. 279 (cukrárna) - obdélník o rozsahu 2,75 x 6,00 m přiléhající k provozovně, zařízení – 3 nádoby s okrasnou zelení, 3 stolky se židlemi

  • chodník před čp. 19 (hotel) – „pět obdélníků o rozsahu 1,50 x 2,00 m přiléhajících k provozovně po stranách vstupních vrat, zařízení – pět dřevěných zahradních lavic spojených se stolem

  • chodník před čp. 34 (občerstvení) - obdélník o rozsahu 2,05 x 4,00 m přiléhající k provozovně, zařízení – dřevěné pódium se stolky a židlemi.


Masarykova ulice :


  • chodník před čp. 263 (květinářství) - obdélník o rozsahu 1,80 x 4,00 m přiléhající k provozovně, zařízení – prodejní stojan, přepravky

  • chodník před čp. 261 (zelenina) - obdélník o rozsahu 0,40 x 4,00 m přiléhající k provozovně, zařízení – dva prodejní stojany, přepravky

  • chodník před čp. 265 (občerstvení) – obdélník o rozsahu 8,85 x 1,5 m přiléhající k provozovně, zařízení – muší křídlo, reklamní zmrzlinový kornout, reklamní slunečník distributora zmrzliny, 2 ks bistro stolek (bez posezení).