Obří hlava a žábaPamětní deska dr.J.Píče na radniciBusta F.PalackéhoŠkola

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Sloupek místostarosty


Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vás krátce informoval o tom, co se podařilo uskutečnit v našem městě od podzimních voleb a co nás čeká v čase nadcházejícím.

Začnu rekonstrukcí střechy staré školy, kde jsme bohužel museli přistoupit k odstoupení od smlouvy s vybraným dodavatelem z důvodu zásadního porušení povinností vyplývajících ze smlouvy, nicméně rychlým výběrem nových dodavatelů se podařilo vše stihnout do zimy, což byl hlavní úkol. Nyní vymáháme po původním dodavateli náklady spojené s odstoupením od smlouvy v hodnotě cca 350 tis. Kč.

V lokalitě Na Čihadle budujeme postupně inženýrské sítě pro budoucí stavební parcely. V současné době jsou hotovy rozvody elektro, projektuje se splašková kanalizace a vodovod, aby nejpozději v příštím roce mohlo být těchto cca 10 parcel kompletně zasíťovaných a připravených pro stavby RD. V další, významně rozsáhlejší části této oblasti, jsme zadali vypracování studie pro dopravní a technickou infrastrukturu Na Čihadle. Ta určí veškerou budoucí dopravní obslužnost včetně vedení inženýrských sítí, posoudí možnosti vsakování dešťových vod jak z komunikací, tak z pozemků jednotlivých RD. Jedná se o lokalitu s možností vzniku dalších min. 15 parcel pro novostavby RD.

Rekonstrukce v Mělnické ulici byla v zimním období přerušena, naštěstí se do této přestávky zvládly vyřešit všechny zásadní problémy této stavby (nečekané rekonstrukce některých vodovodních a kanalizačních přípojek, potíže s nízkou dimenzí stávajícího podloží apod.) a nyní se již může pokračovat s finálními pracemi. Nový termín dokončení je stanoven na konec května tohoto roku a pevně věřím, že již nenastanou žádné zásadní potíže a stavba bude dokončena. Tímto se omlouváme občanům města za toto nečekané prodloužení stavby, avšak v tomto případě nebylo možné tyto problematické věci předem odhalit, a proto nezbývá, než zůstat trpělivými a těšit se na jistě zdařilou rekonstrukci, která opět přispěje k celkovému zlepšení našeho veřejného prostoru.

Další významnou akcí, která nás čeká, je díky příslibu Státního pozemkového úřadu vybudování nové záchytné a retenční nádrže na dešťovou vodu v k.ú. Skramouš. Toto vodní dílo bude vybudováno převážně z peněz státu (evropské zdroje) a jeho hodnota bude činit cca 25 mil. Kč. Dílo bude sloužit k zadržení vody v krajině a částečně také jako ochrana proti bleskovým povodním při rychlých a intenzivních srážkách, což už nás bohužel v této lokalitě několikrát postihlo. Zahájení této akce je naplánováno zhruba ve druhé polovině tohoto roku a doba výstavby je odhadována na 1 rok.

Další významnou zakázkou bude “Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Mšeno, okres Mělník“. V rámci rekonstrukce několika tříd vzniknou nové učebny vybavené potřebnou výpočetní a multimediální technikou. Náklady na tuto akci jsou předpokládány ve výši 8 mil. Kč. Věříme, že tato investice přispěje k významnému zkvalitnění výuky vybraných předmětů. Žákům a učitelům tak umožní dosud nemožné.

Koncem minulého roku nám byla předána studie zástavby lokality za kostelem (bývalé zdravotní středisko). Byly předloženy tři varianty. V současné době se shromažďují připomínky občanů města a intenzivně se začalo jednat o jednotlivých variantách i mezi zastupiteli. V dalším kroku budou tyto připomínky zaslány zpracovatelskému týmu, aby zvážil jejich zapracování do studie, přičemž pevně věřím, že se nám podaří nejdéle do poloviny tohoto roku vybrat jednu variantu,a tu postoupit k dalšímu kroku, tedy zpracování podkladů pro územní rozhodnutí. Všichni si uvědomujeme, že zástavba této lokality je významným urbanistickým počinem, a proto jistě proběhne ještě spousta diskuzí v rámci celého našeho města, nicméně nakonec budeme muset jednu variantu vybrat, což bude vyžadovat jistou dávku tolerance nás všech. O dalším vývoji vás budeme informovat a také bych vás tímto rád vyzval k účastem na veřejných setkáních, která budou organizována k tomuto tématu, abyste se mohli přímo zapojit do diskuzí.

Tolik informace o významných stavebních zakázkách našeho města, které realizujeme nebo nás v nejbližší době čekají. Věřím, že nám všem přinesou zkvalitnění života v našem městě a pro návštěvníky se stanou dalšími počiny, kvůli kterým se k nám budou rádi vracet nebo zde najdou místo pro trvalé žití.

Děkuji za pozornost

Jiří Guttenberg ml.