Radnice v ziměPoklička z úpatíKostel sv. Martina ve Mšeně, foto: Petra NejedláOsvětlení nám. Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení z veřejného zasedání č. 05 z 18.03.2019


Usnesení
z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena č. 5
konaného dne 18.03.2019

Usnesení č. 1/5/2019
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města na r. 2019,schválené Radou města Mšena dne 06.03.2019 usnesením č. 1/8/2019 na základě pověření ZM, které bylo schváleno dne 28.11.2018 usnesením č. 6/2/2018.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno

Usnesení č. 2/5/2019

ZM projednalo Územní studii „LOKALITA ZAHRADNÍ“ Mšeno a navrhuje přerušení projednávání výběru varianty územní studie do doby vypracování další, nové studie řešící uspořádání území „LOKALITA ZAHRADNÍ“ Mšeno.
Hlasování:
pro 7, proti 6 (Ing. Mach, p. Guttenberg ml., paní Oupická, Mgr. Nečasová, p. Uher, p. Kauler), zdrželo se 0
Neschváleno.

Usnesení č. 3/5/2019
ZM projednalo Územní studii „LOKALITA ZAHRADNÍ“ Mšeno a schvaluje vytvoření pracovní skupiny (v paritním složení – 2:2:1:1) na projednání problematiky řešeného území.
Hlasování:
pro 12, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1 (p. Krúpa)
Schváleno

U
snesení č. 4/5/2019
ZM schvaluje prověření možnosti ozvučení jednacího sálu na radnici odbornou firmou.
Hlasování:
pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Schváleno