SedlecVojtěchovHra světelHradsko

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 08 ze dne 06.03.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 8 konané dne 06.03.2019

Usnesení č. 1/8/2019
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu města Mšena na r. 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/8/2019
RM schvaluje cenovou nabídku na „Zpracování energetického posouzení, prováděcí projektové dokumentace a kompletní administrace žádosti o dotaci z OPŽP“ na akci „Snížení energetické náročnosti Městského úřadu ve Mšeně“ od firmy Energy Benefit Centre a. s. za celkovou cenu 278 000 Kč bez DPH, tj. 336 380 Kč vč. 21 % DPH.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/8/2019

RM schvaluje přijetí dotace od Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova na akci „Mělnická ulice - rekonstrukce místních komunikací a přilehlých ploch“ ve výši 1 412 000 Kč.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/8/2019

RM bere na vědomí termín zápisu dětí do Mateřské školy Mšeno, p. o. pro školní rok 2019/2020, který bude dne 02.05.2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/8/2019

RM schvaluje umístění parkovacích automatů v oblasti koupaliště ve Mšeně a v souvislosti s tím RM vydává na základě § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu s ustanovením § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nařízení města č. 1/2019, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (o placeném parkování). Účinnost nařízení od 01.05.2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/8/2019

RM schvaluje sazebník sjednaných cen parkovného na nařízením č. 1/2019 vymezených místních komunikacích:
Stání a parkování: 10 Kč/hod. a 100 Kč/den.
Od poplatku jsou osvobozena vozidla označená O1 – přepravující osoby těžce postižené nebo osoby těžce pohybově postižené, které mají parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, pokud je tato osoba přepravována ve vozidle.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/8/2019

RM bere na vědomí Zápis č. 1 ze Školské a kulturní komise RM.
RM schvaluje plán akcí a jejich financování dle návrhu Komise pro školství a kulturu pro rok 2019.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/8/2019

RM schvaluje nákup 30 nových křesel na koupaliště od firmy TON a. s. za cenu dle nabídky 3.700 Kč bez DPH. Financování z výsledku hospodářské činnosti města.
RM schvaluje prodej starých původních poškozených křesel z koupaliště za cenu 100 Kč /kus.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.