Skalní útvar Žába, pod romanovskou hájovnouOlešnoSkramoušObří hlava a žába

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 07 ze dne 20.02.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 7 konané dne 20.02.2019

Usnesení č. 1/7/2019
RM schvaluje zadavateli Základní škole Mšeno, p. o. „Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci“ podlimitní veřejné zakázky s názvem „ZŠ Mšeno – vybavení učeben (dodávka nábytku, výukových pomůcek, ICT a elektro vybavení), zajištění konektivity a zabezpečení vstupů“ v rámci projektu IROP „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání v Základní škole Mšeno, okres Mělník“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/7/2019
RM schvaluje „Vyhodnocení hospodaření 2018“ Základní školy Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/7/2019
RM schvaluje účetní závěrku za rok 2018 Základní školy Mšeno, p. o., rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/7/2019
RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Mšeno, p. o. z hlavní činnosti za rok 2018 celkem 243.669,35 Kč, do fondu odměn ve výši 40.000 Kč a do rezervního fondu ve výši 203.669,35 Kč a převedení hospodářského výsledku z hospodářské činnosti ve výši 13.839 Kč do rezervního fondu školy.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/7/2019
RM schvaluje 3. (závěrečnou) úpravu plánu N/V ZUŠ Mšeno, p. o. na rok 2018.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/7/2019
RM schvaluje účetní závěrku 2018 ZUŠ Mšeno, p. o., rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/7/2019
RM schvaluje hospodářský výsledek z běžné činnosti ZUŠ Mšeno, p. o. za rok 2018 ve výši 2.627,17 Kč a jeho převod do rezervního fondu školy SÚ 413.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/7/2019
RM schvaluje předloženou inventarizaci majetku Domova seniorů Mšeno, p. o. za rok 2018 a schvaluje návrh na vyřazení majetku Domova seniorů Mšeno, p. o. dle předloženého seznamu a schvaluje navrhovaný způsob likvidace majetku.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/7/2019
RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souborů činností podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2019, ev. č. smlouvy poskytovatele S-0435/SOC/2019 mezi Středočeským krajem a Domovem seniorů Mšeno, p. o. včetně příloh.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/7/2019
RM schvaluje, na základě žádosti JAWA-MOTO-ČZ VETERAN CLUB MŠENO o povolení parkování, pořádání uvedených akcích na náměstí Míru ve Mšeně:
27.4.2019 - Vymetání výfuků 9:00 – 10:00 hod.
22.6.2019 - 12. Jízda Kokořínskem 8:00 – 11:00 hod.
17.8.2019 - 7. Sraz motocyklů ČS výroby 8:00 – 11:00 hod.
22.9.2019 - Zavírání šoupátek 9:00 – 10:00 hod.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 11/7/2019

RM v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tyto zastupitele, kteří mohou užívat státní znak při obřadech (např. svatby, vítání občánků apod.): Ing. Jaromír Flígl.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 12/7/2019
RM schvaluje účast města v projektu vydání knihy „Mladoboleslavsko – víc než brána do Českého ráje“.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.