Masarykova škola ve MšeněOltář v kostele sv. MartinaKlika, kostel sv. MartinaSkramouš

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2021 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Studie čeká na připomínky občanů města


Mšeno - První prosincové pondělí v podvečer se občané Mšena sešli v zasedacím sále radnice, kde se v rámci MA 21 konalo veřejné setkání na téma „Veřejné projednání územní studie Zahradní ulice“ (prostor po bývalém zdravotním středisku). Setkání navázalo na květnové veřejné setkání, kdy byl společně s přítomnými občany definován prostor za kostelem po bývalém zdravotním středisku, kterého se plánovaný rozvoj týká, a také parametry zadání územní studie. Po demolici druhé budovy bývalého zdravotního střediska, která by mohla proběhnout ideálně v roce 2019, vznikne volná plocha, vhodná zejména pro realizaci požadavků vzešlých z akcí v rámci MA 21 – startovací byty, byty pro seniory, zlepšení prostor pro knihovnu, která v současnosti již nevyhovuje velikostí prostoru a není bezbariérová.

K novému využití prostoru podle územního plánu města Mšena je podmínkou vypracování územní studie. Městský úřad Mělník schválil zadání studie a využití příslušné lokality ve Mšeně a následně byl osloven ateliér MAJO, aby územní studii vypracoval. S ohledem na požadavky města Mšena, limity dané územním plánem, okolní zástavbou, s návazností na památkovou zónu s již revitalizovaným náměstím Míru a přilehlé Masarykovy ulice, byly vytvořeny a na prosincovém veřejném setkání představeny tři varianty využití prostoru.

Tvůrci variant územní studie museli respektovat vymezený prostor, který je zvláštní tím, že se jedná o místo tvořící jakýsi mezičlánek mezi volným prostorem za městem a kompaktní zástavbou směrem k centru. V okolí jsou stavby z různých časových období, proto je nutné s tím skloubit zamýšlenou realizaci. Dalším faktorem ovlivňujícím zamýšlenou realizaci je dopravní komplikovanost – zejména je nutné navýšit počet parkovacích míst a vyřešit umístění kontejnerů na tříděný odpad, dále jasně nadefinovat veřejný prostor a navázat na náměstí Míru. Všechny představované varianty územní studie jsou sice odlišné, ale dají se navzájem kombinovat. Studie počítá s využitím pozemků města po bývalém zdravotním středisku a přilehlých navazujících pozemků města. Autoři studie ve všech představených variantách umístili do přední části pozemku budovu knihovny, tedy zhruba na místo, kde se dříve nacházela lékárna. Zadní část pozemku, kde zatím stále ještě stojí druhá stavba bývalého zdravotního střediska, je pojata jako klidová zóna s objekty k bydlení s malometrážními byty. Každá varianta pak různým způsobem využívá terénní nerovnost na hranici pozemku s Jateckou ulicí, jinak řeší situování parkovacích míst a jejich počet, pojetí veřejného prostoru, umístění kontejnerů na tříděný odpad, veřejného WC...

V rámci diskuse zaznělo mnoho dotazů a připomínek týkajících se zejména obslužnosti daného prostoru - nezbytností je navýšit množství parkovacích míst, k nově vzniklým bytovým jednotkám se logicky ještě více zvýší počet vozidel v ulici, zklidnění dopravy v této části zvýšenými zpomalovacími pásy, povrch komunikace u knihovny (a nejen u ní), aby byl schůdný i pro seniory, vyhovující šíře komunikací a chodníků, rozložení budoucí realizace do jednotlivých etap.

Všechny tři varianty územní studie o využití prostoru v Zahradní ulici jsou všem občanům k dispozici v chodbě v přízemí budovy radnice, v knihovně je pak možné zapisovat do připravené složky připomínky občanů k prezentovaným variantám územní studie. Studie je také ke stažení na stránkách města.

Tématu rozvoje města Mšena bude ještě věnováno několik diskusí s občany i v rámci schůzí zastupitelstva města. V této souvislosti zveme občany a prosíme je, aby nelitovali času a navštívili přízemí budovy radnice, kde jsou v chodbě představeny varianty využití části prostoru Zahradní ulice, a svými připomínkami, postřehy, zkušenostmi či nápady, přispěli a zároveň i ovlivnili podobu prostoru po bývalém zdravotním středisku ve svém městě.

Děkujeme všem, kteří se veřejného setkání zúčastnili, a zároveň děkujeme i těm, kteří se zajímají o dění ve svém městě a není jim lhostejné, jak město, kde žijí, bude vypadat v budoucnu.

Helena Strnadová
MěÚ Mšeno