Na SkaličkáchZávěsný znakEvangelický kostelSkalní útvar Pokličky

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Sté výročí státu připomíná Chorušickým lípa


Chorušice - V neděli 28. října 2018 se konalo mnoho krásných vzpomínkových akcí nejen v našem okolí, ale zejména v Praze. O to více mne těší velmi hojná účast při akci, pořádané naší obcí a členy spolků, kterou jsme naplánovali na tento sváteční den.

Oslavy začaly ve 12.30 průvodem od hasičské zbrojnice v Chorušicích k pomníku padlých, po položení kytic pronesli, vzhledem k deštivému a chladnému počasí, zkrácený projev starosta obce a senátor našeho obvodu Česká Lípa Jiří Vosecký. Poté se více než 80 účastníků přemístilo k výsadbě lípy – Tilia henryana k objektu bývalého děkanství čp.1. Do tohoto prostoru jsme od počátku chtěli méně vzrůstný kultivar. Výsadbu kromě kvintetu Pavla Pilaře doplnil výklad autorek myšlenky výsadby tohoto druhu stromu, Ing. Martiny Havlové a Ing. Martiny Forejtové: „Henryho lípa ve své domovině, jíž je střední Čína, dorůstá 10 až 24 metrů. Moc krásná je k vidění v dendrologické stanici v Průhonicích. Rozmnožuje se očkováním na lípu velkolistou, které se u vás dobře daří.“

Po slavnostní výsadbě následoval přesun do hostince na guláš a posezení nad kronikami obce a spolků. Kdo měl zájem, mohl pokračovat do Velkého Újezda, kde u pomníku padlých, stejně jako v předchozím případě, zazněla hymna Československa, byly položeny kytice, po vzorném přenesu básně Vaneskou Špisovou, projevech starosty a senátora následoval přejezd k výsadbám tří lip velkolistých a žehnání nově zhotoveného křížku u silnice k Nebuželům, na místě zvaném „U tří lip“. Díky pracovitosti všech přítomných a zejména členů SDH Velký Újezd proběhla výsadba v ledovém větru a dešti svižně. Starosta zopakoval historii snahy o opravu křížku z různých dotačních titulů, což se nepodařilo, takže obec nakonec na své náklady zadala zhotovení díla mělnickému restaurátorovi Miroslavu Kroupovi. Po provedení výsadeb požehnal nově instalovanému křížku mladoboleslavský vikář a administrátor chorušické farnosti Pater Leopold Paseka.

Účastníky po tomto obřadu převezly dva busy Kokořínského SOKu k závěrečnému odhalení nově přemístěného pomníčku věnovanému újezdskému občanovi Jaroslavu Havlíčkovi. Ten byl 29. 4. 1945 zastřelen Němci při pomoci partyzánské skupině Národní mstitel. Došlo k tomu u staré farské cesty v katastru Mšena, v místech křížení se železniční tratí. Místo dnes leží v třešňovém sadu Flíglových. Díky městu Mšenu i dohodě s Flíglovými mohl být pomníček přemístěn k cestě na Šibenec. U pomníčku byla po připomenutí historie a projevu zástupce Klubu českého pohraničí vysazena lípa malolistá. Okolo 16. hodiny se notně zkřehlí, ale hrdí a spokojení účastníci přemístili tentokrát do újezdského hostince, kde byl opět připraven guláš, občerstvení a volná zábava, mj. nad kronikami a publikacemi obce.

Velké poděkování za přípravu a sestavení programu zaslouží nejen zastupitelé, členové obou našich SDH, ale i Klub českého pohraničí v čele s předsedou Jiřím Klepetkou, který si díky dlouholeté spolupráci vybral pro oslavu 100 let ČSR naši obec. Za odbornou výsadbu a dovoz všech cenných stromů pro tuto slavnostní příležitost děkujeme firmě Treewalker s.r.o. a konkrétně Janu Svárovskému, atelieru Land 05, za hudební doprovod kvintetu Pavla Pilaře, našim hostinským Marcele Šereťuk a Mirku Křížovi, fotografům, kameramanovi...

Díky všem zúčastněným se povedla moc krásná akce, na kterou můžeme být nejen pyšní, ale sami i svým dětem můžeme v budoucnu tuto akci připomínat při pohledu na krásné stromy i repliku novogotického křížku. Videozáznam pana Šestáka na DVD je možno zakoupit v prodejnách potravin v Chorušicích, Velkém Újezdě a Obecním úřadu v Chorušicích.

Martin Bauer
starosta Chorušic