SedlecVečer před kostelem sv. MartinaSkramoušČerník (foto: O.Vokál)

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavebn� spole�nost - �len skupiny PCS

© 2022 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Usnesení ze schůze RM č. 04 ze dne 09.01.2019


Usnesení
ze schůze RM č. 4 konané dne 09.01.2019

Usnesení č. 1/4/2019
RM schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 19_SOP_01_4121479946 – (Sedlec 5, Mšeno – knihovna elektroměr).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 2/4/2019
RM bere na vědomí 10. rozpočtové opatření města na rok 2018, schválené starostou
a vedoucí finančního odboru dne 31.12.2018
(na základě usnesení ZM č. 5/2/2018 ze dne 28.11.2018).
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 3/4/2019
RM schvaluje paušální cenu 3.000 Kč + DPH za zřízení věcného břemene pro přípojky
k objektům ve vlastnictví fyzických osob na kanalizační řady vybudované městem v Sedlci
a ve Mšeně v ulicích Nádražní a Boleslavská.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 4/4/2019

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6023335, název stavby: Mšeno, Mělnická ul. kNN p. č. st. 120/2 RD mezi městem Mšenem a firmou ČEZ Distribuce, a. s., kde předmětem smlouvy je nové kabelové vedení NN do pozemku 3341/24. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za cenu 1.000 Kč + DPH.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 5/4/2019
RM schvaluje výzvu k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání v Základní škole Mšeno, okres Mělník“. Název zadavatele – Základní škola Mšeno, příspěvková organizace.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 6/4/2019
V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (NV č. 263/2018, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců)
RM schvaluje nové platové výměry ředitelkám a řediteli příspěvkových organizací města Mšena (ZŠ Mšeno, p. o., MŠ Mšeno, p. o., ZUŠ Mšeno, p. o., DSM Mšeno, p. o.)
s účinností od 01.01.2019.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 7/4/2019
RM schvaluje organizaci 7. ročníku běžeckého závodu „Borecký 1/2maraton“. Termín 16.03.2019, start na nám. Míru před restaurací U zlatého lva, 11:30 hod. ženy, 12:00 hod. muži. Odpovědná osoba – Ing. Martin Hunčovský.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 8/4/2019

RM schvaluje, s ohledem na současnou bytovou nouzi a s ohledem na veřejný zájem města (zdravotnické služby a školství), pronájem bytu a smlouvu o pronájmu bytu v domě č. p. 38, Masarykova ul., Mšeno, byt 2+1 v prvním patře, kuchyň 9,40 m2, pokoj 28,5 m2, pokoj 15,75 m2, předsíň, koupelna, WC (12,6 m2), celková podlahová plocha 66,25 m2 (+ příslušenství - spíž, komora, balkón, sklep a kůlna) paní I. R. za cenu 70 Kč/m2.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na 12 měsíců, s inflační doložkou.
Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 9/4/2019
RM bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018 města Mšena.
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.

Usnesení č. 10/4/2019
RM bere na vědomí Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018 DSM Mšeno, p. o..
Hlasování:
5 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Schváleno.