vzor dlažby na náměstí Míru, foto: Petra NejedláOlešnoNa SkaličkáchSousoší Immaculaty na nám. Míru

Město MšenoŽivot ve městěInformace pro turistyFirmy, službyMšenské novinyDomůAnglickyNěmecky


 ?

 

 Anketa

Guttenberg stavební společnost - člen skupiny PCS

© 2020 VIZUS | webmaster

Tento web je provozován na systému CMS.

Ohlédnutí za Desaterem


Město Mšeno je už řadu let členem Národní sítě zdravých měst a realizátorem Místní agendy MA 21. Cílem této agendy je mimo jiné zapojení veřejnosti do plánování rozvoje města. V této souvislosti ve Mšeně každým rokem probíhá Veřejné fórum zdravého města pod tradičním názvem „Desatero problémů města Mšena“. To se letos konalo 17. září v zasedacím sále radnice.

Po úvodním kulturním vystoupení žačky ZUŠ Mšeno Barbory Hujslové a jejího učitele Jiřího Korynty starosta města Ing. Martin Mach seznámil přítomné občany s tím, jak byla, jsou, či nejsou řešena témata, která zazněla v minulých veřejných fórech. Následně pod taktovkou facilitátora akce Ing. Petra Švece, ředitele Národní sítě zdravých měst, se obyvatelé Mšena zamýšleli nad současným životem ve městě a společně hledali, co ve městě chybí, jak zde život zlepšit či zpříjemnit, hledali tedy problémy, jimiž by se vedení města mělo či mohlo zabývat.

Následná anketa pak u občanů ověřila, zda i oni považují vydefinované problémy za aktuální a měly by dle jejich názoru mít v řešení přednost před ostatními. Anketní lístky byly k dispozici v knihovně, v podatelně úřadu a zejména ve vybraných obchodech, kde je předpoklad, že tam zavítá mnoho obyvatel. Na webových stránkách města byla současně spuštěna elektronická anketa.

Nyní vám představíme letošní hitparádu problémů, které získaly hlas v zasedacím sále v rámci výše jmenovaného veřejného fóra a byly dalšími Mšeňáky podpořeny následnou anketou. Pro úplnost uvádíme, že výčet problémů je řazen podle počtu hlasů získaných během veřejného fóra v zasedacím sále (nikoli podle počtu hlasů v rámci následné ankety):

vyvolat jednání k navrácení původního povrchu silnice „Na Větráku“, obnova divadla v Debři, udržet lékaře a lékárnu, krytá zastávka u školy, obnova tratě bicross, byty pro mladé, seniory atd., vybudování kanceláře pro sociálního pracovníka, bezbariérovost úřadu, otázka likvidace odpadů po uzavření skládky, odbahnění rybníka v Sedlci, letní kino (mobilní).

V rámci následné ankety hlasy ostatních obyvatel podpořily všechna témata, která v rámci konaného fóra dostala hlas v sále. V rámci ankety je pro občany prioritou zejména udržet lékaře a lékárnu, vyřešit otázku likvidace odpadů po uzavření skládky, vybudovat krytou zastávku u školy a byty pro mladé, seniory atd. Výsledek celé akce byl předán Zastupitelstvu města Mšena nejen k zamyšlení, ale hlavně k řešení.

K samotnému veřejnému fóru uvádíme, že i když byla účast sporá s ohledem na počet obyvatel Mšena, zúčastnilo se celkem 21 občanů včetně žáků ZŠ jako zástupců mšenské mládeže, je fajn vědět, že občanům stále na zvelebení města záleží a všem účastníkům za to velmi děkujeme. Děkujeme také těm občanům, kteří v rámci anketního hlasování výčet palčivých problémů podpořili a případně ještě také seznam doplnili.

Jak všichni víme, nic nejde hned, proto je třeba být trpěliví – něco se již podařilo zrealizovat, něco je v běhu. Jiné úkoly jsou v plánu - vyžadují náročnou přípravu a ještě náročnější realizaci, některé problémy bohužel i přes veškerou snahu trvají. Věříme však, že se většinu problémů nakonec podaří vyřešit nebo alespoň najít kompromis, a zlepšit tak život ve Mšeně.

V krátkosti pro zajímavost a představu uvádíme namátkový výčet některých problémů vzešlých z veřejných fór z doby minulé a jejich řešení:

■ vybudování víceúčelového hřiště – město požádalo o dotaci, ale s ohledem na velký počet zájemců bylo Mšeno zařazeno mezi náhradníky, jakmile to bude možné, město o dotaci znovu požádá. Zdařila se však rekonstrukce tělocvičny v budově ZŠ Mšeno, také s využitím dotace.

■ vybudování malometrážních bytů (startovací, pro seniory, pro samoživitele, …) - pro vybudování bylo vytipováno místo – prostor po bývalém zdravotním středisku v Zahradní ulici, byl na toto téma zorganizován „kulatý stůl“ za účasti Ing. Pustějovského, zápis z této akce je k dispozici na webových stránkách města Mšena, v souvislosti s předmětným konaným kulatým stolem byla zadána územní studie s požadavkem začlenění bytového domu do příslušného prostoru Zahradní ulice, financování takové výstavby je možné s maximálním využitím souvisejících dotačních titulů

■ nové prostory pro knihovnu – začlenění prostoru nové knihovny bylo zadáno jako požadavek pro zpracování územní studie využití prostoru v Zahradní ulici s důrazem na přístupnost a bezbariérovost prostoru (veřejný prostor)

■ navýšení parkovacích míst ve Mšeně – v rámci sezóny je možné využít u koupaliště parkování na louce v Debři, v rámci rekonstrukce Mělnické ulice vznikne několik parkovacích míst

■ eliminovat zápach ze skládky – v roce 2019 se místní skládka uzavře, začne její rekultivace, a tím dojde i k zamezení zápachu

■ rozšíření smluv se zdravotními pojišťovnami u pediatra a v Domově seniorů Mšeno – podařilo se rozšířit portfolio zdravotních pojišťoven pouze u pediatra


Vidíte sami, že na všech frontách rozvoje města čekají zejména komplikace, ale vedení města se snaží a leccos se již zadařilo, i když se může zdát, že jsou úspěchy zatím skromné.

Děkujeme všem za zájem zapojit se do plánování rozvoje vašeho Mšena. Věříme, že příští rok se přijde do plánování zapojit více obyvatel a dají tváři města Mšena svými podněty další rozměr rozvoje.

Helena Strnadová
MěÚ Mšeno